www.zdravlje.gov.rs
Са подацима од: 25.12.2017.

Одобрене контролне листе Санитарне инспекције, Здравствене инспекције и Инспекције за лекове и медицинска средства

Санитарна инспекција

 1. Контролна листа - Дом за пензионере и стара Лица
 2. Контролна листа - Дом здравља
 3. Контролна листа - HACCP систем
 4. Контролна листа - Имунизација
 5. Контролна листа - Јавни водовод - Централни водовод
 6. Контролна листа - Јавни водовод - Водовод малог насеља
 7. Контролна листа - Јавни водовод - Водовод објекта под санитарним надзором
 8. Контролна листа - Кухиње
 9. Контролна листа - Лица под санитарним надзором
 10. Контролна листа - Инспекцијски надзор хемикалија и биоцидних производа
 11. Контролна листа - Неонатологија
 12. Контролна листа - Комисија за заштиту од болничких инфекција
 13. Контролна листа - Објекaт за паковање у оригиналну амбалажу природне минералне воде, природне изворске воде и стоне воде
 14. Контролна листа - Објекaт за производњу хране
 15. Контролна листа - Објекaт за производњу предмета опште употребе (ПОУ)
 16. Контролна листа - Објекaт за промет хране
 17. Контролна листа - Објекaт за промет ПОУ
 18. Контролна листа - Пијаца и објекти на пијаци
 19. Контролна листа - Наменска превозна средства
 20. Контролна листа - Објекти у којима се пружају услуге одржавања хигијене, неге и улепшавања лица и тела
 21. Контролна листа - Пекаре
 22. Контролна листа - Породилиште
 23. Контролна листа - Посластичарнице
 24. Контролна листа - Предшколске установе
 25. Контролна листа - Школе (основне, средње)
 26. Контролна листа - Служба хемодијализе
 27. Контролна листа - Служба хирургије
 28. Контролна листа - Служба пријема у болници
 29. Контролна листа - Управљање медицинским отпадом
 30. Контролна листа - Заштита од изложености дуванском диму
 31. Контролна листа - Здравствена установа апотека
 32. Контролна листа - Здравствена установа
 33. Контролна листа - Зоне санитарне заштите изворишта водоснабдевањa
 34. Контролна листа - Општи санитарни услови
 35. Контролна листа - Објекат јавног купалишта са отвореним и затвореним баеном

Здравствена инспекција

 1. Контролна листа 1 - Статус, органи управљања, радно време и друга питања од значаја за односе здравствене установе са трећим лицима
 2. Контролна листа 2 - Услови за рад здравствене установе
 3. Контролна листа 3 - Делатност и медицинска документација у здравственој установи
 4. Контролна листа 4 - Стручни органи и унутрашња провера квалитета стручног рада у здравственој установи
 5. Контролна листа 5 - Поступање у случају смрти пацијента
 6. Контролна листа 6 - Остваривање права пацијената у здравственој установи
 7. Контролна листа 7 - Протокол за заштиту деце од злостављања и занемаривања
 8. Контролна листа 8 - Протокол за заштиту жена од насиља
 9. Контролна листа 9 - За редован инспекцијски надзор у породилишту
 10. Контролна листа 10 - За редован инспекцијски надзор у апотеци, као здравственој установи
 11. Контролна листа 11 - Лекарска ординација
 12. Контролна листа 12 - Гинеколошка ординација
 13. Контролна листа 13 - Стоматолошка ординација
 14. Контролна листа 14 - За редован инспекцијски надзор у другом облику здравствене службе поликлиника
 15. Контролна листа 15 - За редован инспекцијски надзор у другом облику здравствене службе лабораторија
 16. Контролна листа 16 - За редован инспекцијски надзор у другом облику здравствене службе апотеке у приватној пракси
 17. Контролна листа 17 - За редован инспекцијски надзор у amбуланти за здравствену негу и амбуланти за рехабилитацију, као другом облику здравствене службе
 18. Контролна листа 18 - За редован инспекцијски надзор у лабораторији за зубну технику, као другом облику здравствене службе
 19. Контролна листа 19 - За редован инспекцијски надзор установе социјалне заштите и друга правна лица која обављају делатност социјалне заштите
 20. Контролна листа 20 - За редован инспекцијски надзор служби за обављање здравствене делатности у заводима управе за извршење кривичних санкција као другом облику здравствене службе
 21. Контролна листа 21 - За редован инспекцијски надзор у предшколској установи
 22. Контролна листа 22 - Kонтрола обављања допунског рада у области здравства

Инспекција за лекове и медицинска средства

 1. Контролна листа - Контрола система вигиланце медицинских средстава (начин пријављивања, прикупљања и праћења нежељених реакција на медицинска средстава)
 2. Контролна листа - Услови за издавање дозволе за израду галенских лекова
 3. Контролна листа - Инспекцијски надзор - производња активних супстанци (АПИ) препакивање и поновно обележавање
 4. Контролна листа - Производња активних супстанци (АПИ)
 5. Контролна листа - Апотека редован надзор
 6. Контролна листа - Усаглашеност лабораторијског испитивања са смерницама добре лабораторијске праксe Биорасположивост / Биоеквиваленца
 7. Контролна листа - Усаглашеност лабораторијског испитивања са смерницама добре лабораторијске праксе
 8. Контролна листа - Контрола система фармаковигиланце лекова (начин пријављивања, прикупљања и праћења нежељених реакција на лекове)
 9. Контролна листа - Контрола израде галенских  лекова Нестерилни
 10. Контролна листа - Контрола израде галенских лекова Нестерилни и стерилни
 11. Контролна листа - Испуњеност услова за промет на велико лекова и/или медицинских средстава
 12. Контролна листа - Услови за издавање дозволе за промет на мало медицинских срестава у специјализованој пoдавници
 13. Контролна листа - Услови за издавање дозволе за производњу лекова
 14. Контролна листа - Услови за издавање дозволе за производњу медицинских средстава
 15. Контролна листа - Контрола оглашавања лекова
 16. Контролна листа - Контрола оглашавања медицинских средстава
 17. Контролна листа - Контрола квалитета лекова
 18. Контролна листа - Инспекцијски надзор - производња лекова
 19. Контролна листа - Инспекцијски надзор - производњa медицинских средстава Нестерилних и стерилних
 20. Контролна листа - Инспекцијски надзор - производњa медицинских средстава Нестерилних
 21. Контролна листа - Инспекцијски надзор  промета  на велико лекова и медицинских средстава
 22. Контролна листа - Инспецијски надзор промета на велико медицинских средстава
 23. Контролна листа - Инспекцијски надзор - промет на мало медицинских средстава у специјализованој продавници
 24. Контролна листа - Инспекцијски надзор - промет на мало медицинских средстава у специјализованој продавници
Покажи послате коментаре (0)
Убаци нови коментар
Име:
Коментар:
 
Министарство здравља Републикe Србијe, Немањина 22-26
Сва права задржана