Др Данијела Урошевић

Сектор за европске интеграције и међународну сарадњу

Др  Данијела Урошевић (рођена Јовановић) рођена 15. априла 1974. године у Краљеву. Завршила средњу медицинску школу у Краљеву 1993, а у јануару 2000. године дипломирала на Медицинском факултету, Универзитета у Београду

 

Обавезан лекарски стаж обављала у здравственим установама примарне, секундарне и терцијарне здравствене заштите у Београду.Током стажа предавала предмет микробиологија у Средњој медицинској школи у Београду.

Године 2013. завршила је Мастер студије из  јавног здравља, у Школи јавног здравља на Медицинском факултету Универзитета у Београду, одбраном тезе ,,Процена капацитета Републике Србије у области скринига рака дојке”. Стекла је звање мастера из јавног здравља.

 У септембру 2004. године почела да ради у Министарству здравља Републике Србије, Сектор за међународну сарадњу и координацију пројеката, као координатор за европске интеграције у области јавног здравља.

 Учествује у припреми и реализацији  пројеката из фондова Светске банке, Европске инвестиционе банке,  Европске уније као и осталих билатералних донатора (Италија, Јапан, Кина), у периоду од 2004. године до данас.

 Од новембра 2011. године до именовања на место Помоћника министра за европске интеграције и међународну сарадњу августа 2017. године, била је  Шеф Одсека за европске интеграције и припрему, праћење и спровођење међународних пројеката, и именовани Службеник за програме помоћи (СПО) за ИПА пројекте Министарства здравља. 

Поред припреме и праћења пројектних активности, учествовује је у процесу координације адекватне припреме домаћег здравственог законодавства и усклађивања са документима Европске уније,

Учествује у припреми Извештаја о напретку  на путу Србије ка Европској унији, у делу који се односи на јавно здравље, као и у процесу израде Преговарачке позиције за поглавље 28, које се поред заштите права потрошача бави и заштитом здравља.

Национални је коресподент за сарадњу са Светском здравственом организацијом од 2017. године.

Похађала је бројне семинаре из области функционисања Европске уније, државне управе, јавног здравља, менаџмента здравственим системом, управљања пројектним циклусом ИПА фондова ЕУ. Редовно похађа  курсеве Службе за управљање кадровима као и  Светске здравствене организације из области лидерства, пре свега  у здравству.

Битан елемент рада јој је и међународна сарадња и припрема и спровођење билатералних и мултилатерални споразума, протокола о сарадњи у области здравства.

Говори енглески језик, удата, мајка двоје деце.