Именик Министарства здравља

 

Министарство здравља Републике Србије

Немањина 22-26

11000 Београд

Кабинет министра

Е-mail: kabinet@zdravlje.gov.rs

 

 

СЕКТОР ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНЕ СЛУЖБЕ 

 

в.д. помоћника министра:

 

Тел:

E-mail: organizacijamz@zdravlje.gov.rs

 

Одељење за здравствену заштиту

 

Начелник:

др Небојша Јокић

Teл: 

E-mail: nebojsa.jokic@zdravlje.gov.rs

 

Специјализације и уже специјализације

 

Светлана Зековић, дипл. правник

Тел: 

E-mail: svetlana.zekovic@zdravlje.gov.rs

 

Oбавештење о условима за добијање назива примаријус

 

Јелена Сарић

Тел: 

E-mail: primarijat@zdravlje.gov.rs

 

Стручни испити

 

Ивана Попов Влаховић

Тел: 011/3616-630

E-mail: ivana.popov.vlahovic@zdravlje.gov.rs

E-mail: strucni.ispiti@zdravlje.gov.rs

 

 

Група за правне и нормативне послове у области здравствене заштите 

Руководилац:

Дарко Бјелић, дипл. правник

Teл: 

E-mail: darko.bjelic@zdravlje.gov.rs

 

Одсек за развој људских ресурса, опремање и инвестиционо улагање у здравственим установама, за здравственe технологијe и комплементарну медицину  

Шеф одсека:

др Звездана Бјелетић

Teл: 

E-mail:  zvezdana.bjeletic@zdravlje.gov.rs

 

 

СЕКТОР ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

 

в.д. помоћника министра, Слађана Ђукић

Teл: 011/3621-780

E-mail: sladjana.djukic@zdravlje.gov.rs

 

 

Одсек за праћење и унапређивање система здравственог осигурања и нормативне послове у области здравственог осигурања

 

Шеф:

Лидија Башић

Teл: 011/361-4700

E-mail: lidija.basic@zdravlje.gov.rs

 

Обавештење у вези буџетског фонда за лечење обољења, стања или повреда које се не могу успешно лечити у Републици Србији

 

Сања Томић Михајловић

Тел: 011/36-14-700,

011/2656-090,

011/3616-299

E-mail: sanja.tomic@zdravlje.gov.rs

 

СЕКТОР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ И ПРОГРАМСКУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ

 

Адреса: Нови Београд, Омладинских бригада бр. 1

в.д. помоћника министра, др Јелена Јанковић

Teл: 011/3117-071

E-mail: jelena.jankovic@zdravlje.gov.rs

 

Група за јавно здравље

Руководилац:

др Снежана Пантић Аксентијевић

Teл: 011/269-8242

E-mail: snezana.pantic@zdravlje.gov.rs

 

Одсек за програмску здравствену заштиту

 

Саветник- Праћење стања у области програмске здравствене заштите

Драган Ђорђевић

Тел: 011/214-7608

Е-mail: dragan.djordjevic@zdravlje.gov.rs

 

 

СЕКТОР ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ

 

помоћник министра, др Данијела Урошевић

Teл: 011/31-22-580,

011/31-22-579

E-mail: danijela.urosevic@zdravlje.gov.rs

 

Група за европске интеграције и сарадњу са институцијама и телима ЕУ

 

Руководилац:

Љубица Паковић

Teл: 011/31-22-580,

011/31-22-579

E-mail: ljubica.pakovic@zdravlje.gov.rs

 

Група за планирање и припрему пројеката из фондова ЕУ и осталих међународних извора финансирања и међународну сарадњу

 

Руководилац:

 

Teл: 011/31-22-580,

011/31-22-579

E-mail: 

 

Група за спровођење пројеката из фондова ЕУ и осталих међународних извора финансирања

 

Руководилац:

Teл: 011/31-22-580,

011/31-22-579

E-mail: 

 

Технички секретар

Адријана Новаковић

Teл: 011/31-22-580,

011/31-22-579

E-mail:  adrijana.novakovic@zdravlje.gov.rs

 

СЕКТОР ЗА ЛЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА, ПСИХОАКТИВНЕ КОНТРОЛИСАНЕ СУПСТАНЦЕ И ПРЕКУРСОРЕ

 

помоћник министра, др Драгана Вујичић

Teл: 011/3616-631

E-mail: dragana.vujicic@zdravlje.gov.rs

 

Група за лекове и медицинска средства

 

Руководилац:

Лидија Жорић

Teл: 011/3616-631

E-mail: lidija.zoric@zdravlje.gov.rs

 

 

Група за мониторинг дрога и зависности од дрога

 

Руководилац:

Наташа Савић

Teл: 011/311-7091

E-mail: natasa.savic@zdravlje.gov.rs

 

Група за израду дозвола за извоз, увоз и транзит психоактивних контролисаних супстанци и прекурсора и израду извештаја за INCB

 

Руководилац:

др Зоран Вучић

Teл: 064/8811059

E-mail: zoran.vucic@zdravlje.gov.rs

 

Душан Илић

Teл: 064/8811178

E-mail: dusan.ilic@zdravlje.gov.rs

 

 

СЕКТОР ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

в.д. помоћника министра,

др Горан Стаменковић

Адреса: Омладинских бригада бр. 1, (СИВ III) Нови Београд

Teл: 011/311-7614

E-mail: goran.stamenkovic@zdravlje.gov.rs

 

Одсек за студијско – аналитичке, нормативне и информатичке послове у области инспекцијског надзора

Шеф:

Татјана Стаматовић

Адреса: Омладинских бригада бр. 1, (СИВ III) Нови Београд

Teл: 011/311-4413

E-mail: tatjana.stamatovic@zdravlje.gov.rs

 

 

Одељење санитарне инспекције

Начелник:

Горан Стојковић

Адреса: Омладинских бригада бр. 1, (СИВ III) Нови Београд

E-mail: sanitarna.odeljenje@zdravlje.gov.rs

 

Одсек за координацију послова у областима под санитарним надзором и унутрашњим надзором над имаоцима јавних овлашћења у вршењу поверених послова у областима под санитарним надзором

Шеф:

др Снежана Стојановић

Адреса: Омладинских бригада бр. 1, (СИВ III) Нови Београд

Teл: 011/313-9613

E-mail: snezana.stojkovic@zdravlje.gov.rs

            

Група за унутрашњих надзор над имаоцима јавних овлашћења у вршењу поверених послова у областима под санитарним надзором

Руководилац:

др Нада Милић

Адреса: Омладинских бригада бр. 1, (СИВ III) Нови Београд

Teл: 011/269-46-32

E-mail: nada.milic@zdravlje.gov.rs

 

Група за унутрашњу координацију, планирање, извештаје, контролне листе

Руководилац:

др Верица Пешић

Адреса: Омладинских бригада бр. 1, (СИВ III) Нови Београд

Teл: 011/311-7400

E-mail: verica.pesic@zdravlje.gov.rs

 

Одсек за санитарни надзор Шабац

Шеф:

Владан Рашић

Адреса: Цара Душана бр. 1/3, Шабац

Teл: 015/341-660

E-mail:  vladan.rasic@zdravlje.gov.rs;  

              sanitarna.sabac@zdravlje.gov.rs

           

Одсек за санитарни надзор Пожаревац

Шеф:

Доста Симић

Адреса: Дринска бр. 2, Пожаревац

Teл: 012/227-515

E-mail: dosta.simic@zdravlje.gov.rs

             sanitarna.pozarevac@zdravlje.gov.rs

 

Одсек за санитарни надзор Крагујевац

Шеф:

Ивана Штрк

Адреса: Саве Ковачевића бр. 7/7, Крагујевац

Teл: 034/305-421

E-mail: ivanа.strk@zdravlje.gov.rs

             sanitarna.kragujevac@zdravlje.gov.rs

  

Група за санитарни надзор Јагодина

Руководилац:

Светлана Ивановић

Тел:  035/ 241-391

Адреса: Кнегиње Милице 80/а, Јагодина

E-mail: svetlana.ivanovic@zdravlje.gov.rs

             sanitarna.jagodina@zdravlje.gov.rs

 

Одсек за санитарни надзор Ужице

Шеф:

др Снежана Тадић

Адреса: Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице

Teл: 031/513-657

E-mail:  snezana.tadic@zdravlje.gov.rs

             sanitarna.uzice@zdravlje.gov.rs

 

 

Одсек за санитарни надзор Краљево

Шеф:

Весна Ивић

Адреса: Трг Јована Сарића 1/3, Краљево

Teл: 036/308-713

E-mail: vesna.ivic@zdravlje.gov.rs;

             sanitarna.kraljevo@zdravlje.gov.rs

 

Одсек за санитарни надзор Крушевац 

Шеф:

Живица Смиљковић

Адреса: Балканска бр. 63, Крушевац

Teл: 037/440-296

E-mail:  zivica.smiljkovic@zdravlje.gov.rs

              sanitarna.krusevac@zdravlje.gov.rs

 

Одсек за санитарни надзор Ниш

Шеф:

др Наташа Николић

Адреса: Страхињића Бана бб, Ниш

Teл: 018/ 505-126

E-mail: natasa.nikolic@zdravlje.gov.rs

 sanitarna.nis@zdravlje.gov.rs

            

Одсек за санитарни надзор Зајечар

Шеф:

Љубинка Сандуловић

Адреса: Трг Ђорђа Станојевића 5/1, Неготин

Тел: 019/ 548-500

Е-mail:  ljubinka.sandulovic@zdravlje.gov.rs

              sanitarna.zajecar@zdravlje.gov.rs

 

Одсек за санитарни надзор Врање

Шеф:

Александар Михајловић

Адреса: Матије Губца бр. 2, Врање

Тел: 017/417-133

Е-mail: aleksandar.mihajlovic@zdravlje.gov.rs

             sanitarna.vranje@zdravlje.gov.rs

 

 

Одсек за санитарни надзор Смедерево

Шеф:

Драгица Павловић

Адреса: Трг Републике бр. 5, Смедерево

Тел: 026/462- 1765

Е-mail: dragica.pavlovic@zdravlje.gov.rs

             sanitarna.smederevo@zdravlje.gov.rs

 

Одсек за санитарни надзор Ваљево

Шеф:

Дејан Тадић

Адреса: Карађорђева бр. 31, Ваљево

Тел: 014/224-743

Е-mail: dejan.tadic@zdravlje.gov.rs

             sanitarna.valjevo@zdravlje.gov.rs

 

Одсек за санитарни надзор Лесковац

Шеф:

Марија Јовановић

Адреса: Панета Ђукића бр. 9-11, Лесковац

Тел: 016/213-373

Е-mail: marija.jovanovic@zdravlje.gov.rs

             sanitarna.leskovac@zdravlje.gov.rs

             

Одсек за санитарни надзор Пирот

Шеф:

Лепосава Вељковић

Адреса: Српских владара бр. 83, Пирот

Тел: 010/311-062

Е-mail: leposava.veljkovic@zdravlje.gov.rs

             sanitarna.pirot@zdravlje.gov.rs

 

Одсек за санитарни надзор Чачак

Шеф:

др Светлана Тадић

Адреса: Жупана Страцимира бр. 6, Чачак

Тел: 032/347-365

Е-mail: svetlana.tadic@zdravlje.gov.rs

             sanitarna.cacak@zdravlje.gov.rs

 

Група за санитарни надзор Приштина

Руководилац:

Зоран Миловановић

Адреса: Немањина бб, Косовска Митровица

Тел: 028/ 423-589

Е-mail: zoran.milovanovic@zdravlje.gov.rs

 

Одсек за санитарни надзор Београд

Шеф:

Светлана Кунијевић

Адреса: Омладинских бригада бр. 1 (СИВ III), Нови Београд

Тел: 011/285-6356

Е-mail: svetlana.kunijevic@zdravlje.gov.rs

             sanitarna.beograd@zdravlje.gov.rs

 

Дежурна санитарна инспекција

Адреса: Омладинских бригада бр. 1 (СИВ III), Нови Београд

Тел: 011/3130-886

 

Одељење граничне санитарне инспекције

Начелник:

Мирјана Вељковић

Адреса: Омладинских бригада бр. 1, (СИВ III) Нови Београд

Тел: 011/ 260 78 74

E-mail: mirjana.veljkovic@zdravlje.gov.rs

             odeljenje.gsi@zdravlje.gov.rs

 

др сц Раша Миланов, гранични санитарни инспектор – координатор

Адреса: Омладинских бригада бр. 1, (СИВ III) Нови Београд

Тел: 011/311-75-52

E-mail: rasa.milanov@zdravlje.gov.rs

 

Одсек за санитарни надзор за гранично подручје Београд

Шеф:

Ђорђе Вујичић

Адреса: Омладинских бригада бр. 1, (СИВ III), Нови Београд,

Е-mail: djordje.vujicic@zdravlje.gov.rs

             granicna.sanitarna.beograd@zdravlje.gov.rs

 

Одсек за санитарни надзор за гранично подручје Шабац

Шеф:

Љубиша Ђурђевић

Адреса: Београдски пут бб (Mаршала Тита бб – Објекат „ГЕБИ”) Мишар, Шабац;

Тел: 015/380-426

Е-mail: ljubisa.djurdjevic@zdravlje.gov.rs

             granicna.sanitarna.sabac@zdravlje.gov.rs

Одсек за санитарни надзор за гранично подручје Суботица

Шеф:

др Валентина Калајџић

Адреса: Ул. Биковачки пут 11а („Терминал Су”), Суботица

Е-mail:  valentina.kalajdzic@zdravlje.gov.rs

              granicna.sanitarna.subotica@zdravlje.gov.rs

 

Одсек за санитарни надзор за гранично подручје Врање

Шеф:

др Слађана Величковић

Адреса: Аеродром „Константин Велики“ 18000 Ниш, Ваздухопловаца 24, (Ваздухопловаца бб)

Е-mail: sladjana.velickovic@zdravlje.gov.rs

             granicna.sanitarna.vranje@zdravlje.gov.rs

 

 

Одељење здравствене инспекције

Начелник:

др Владан Јаковљевић

Адреса: Омладинских бригада бр. 1, (СИВ III) Нови Београд

Тел: 011/311- 7540

Е-mail:  vladan.jakovljevic@zdravlje.gov.rs

              zdravstvena.inspekcija@zdravlje.gov.rs

 

Одсек за здравствену инспекцију Београд

Шеф:

  др Братислав Миловановић

Адреса: Омладинских бригада бр. 1 (СИВ III), Нови Београд

Тел: 011/314-9672

 Е-mail:  bratislav.milovanovic@zdravlje.gov.rs

 

Дежурна здравствена инспекција

Тел: 011/311- 7424

Adresa: Омладинских бригада бр. 1 ( СИВ III ), Нови Београд

Е-mail:  zdravstvena.inspekcija@zdravlje.gov.rs

             

Одсек за здравствену инспекцију Нови Сад

Шеф:

Бранка Булатовић

Адреса: Булевар Михајла Пупина бр. 10, Нови Сад

Тел: 021/427-130

Е-mail: branka.bulatovic@zdravlje.gov.rs

             zdravstvena.novisad@zdravlje.gov.rs

 

 

 

Одсек за здравствену инспекцију Ниш

Шеф:

др Славица Петровић

Адреса: Страхињића Бана бб, Ниш

Тел: 018/505-117

Е-mail: slavica.petrovic@zdravlje.gov.rs

             zdravstvena.nis@zdravlje.gov.rs

 

Одсек за здравствену инспекцију Крагујевац

Шеф:

др Славољуб Ивошевић

Адреса: Саве Ковачевића бр. 7/1/8, Крагујевац

Тел: 034/336-248

Е-mail: slavoljub.ivosevic@zdravlje.gov.rs

             zdravstvena.kragujevac@zdravlje.gov.rs

 

Одсек за здравствену инспекцију Чачак

Шеф:

др Весна Станић

Адреса: Жупана Страцимира бр. 6, Чачак

Тел: 032/347-360

Е-mail: vesna.stanic@zdravlje.gov.rs

             zdravstvena.cacak@zdravlje.gov.rs

 

Одељење инспекције за лекове, медицинска средства и психоактивне контролисане супстанце и прекурсоре

Начелник:

Маг.фарм. Јасна Пећанац Марков

Адреса: Омладинских бригада бр. 1 (СИВ III) Нови Београд,

Тел: 011/260-3400

Е-mail: jasna.markov@zdravlje.gov.rs

 lekovi.ims.odeljenje@zdravlje.gov.rs

  

СЕКРЕТАРИЈАТ МИНИСТАРСТВА

 

в.д. секретар 

Тел: 011/3616-264

Е-mail: 

 

 

Одељење за финансијске послове

 

Начелник:

Снежана Симић

Тел: 011/3614-666

Е-mail: snezana.simic@zdravlje.gov.rs

 

Група за финансијско планирање и припрему буџета

 

Руководилац:

Сања Томић Михајловић

Тел: 011/3614-666

Е-mail: sanja.tomic@zdravlje.gov.rs

 

Одсек за финансијско-материјалне послове

 

Шеф:

Љиљана Андрејевић

Тел: 011/265-6331

Е-mail: ljiljana.andrejevic@zdravlje.gov.rs

 

Одсек за правне послове

Шеф:

Драгана Вугделија

Тел: 011/3616-632

 

 

Група за рачуноводство и књиговодство

 

Руководилац:

Миле Вилотијевић

Тел: 011/265-6550

Е-mail: mile.vilotijevic@zdravlje.gov.rs

 

Група за управљање људским ресурсима

 

Руководилац:

Аурелија Бокшан

Тел: 011/265-6330

Е-mail: aurelija.boksan@zdravlje.gov.rs

 

УЖЕ УНУТРАШЊЕ ЈЕДИНИЦЕ ИЗВАН СЕКТОРА И СЕКРЕТАРИЈАТА

 

Група за интерну ревизију

 

Руководилац:

Корнелија Букач

Адреса: Нови Београд, Омладинских бригада бр. 1

Тел: 011/363-1396

Е-mail: kornelija.bukac@zdravlje.gov.rs

 

Група за јавне набавке

 

Руководилац:

 

Тел: 011/265-6384

011/2656-551

Е-mail: 

 

Односи са медијима

 

Тел: 011/2656-545

Е-mail: press@zdravlje.gov.rs

 

УПРАВА ЗА БИОМЕДИЦИНУ

 

в.д. директора: др Александра Влачић

Тел: 011/361-6340

Е-mail: aleksandra.vlacic@zdravlje.gov.rs

 

Група за инспекцијски надзор у области биомедицине

 

Руководилац:

др Ружица Јовановић

Тел: 011/361-6340

Е-mail: ruzica.jovanovic@zdravlje.gov.rs