Начин пријаве

Министарство здравља Републике Србије позива све здравствене установе и приватне праксе, које су испуниле услове према постојећем Закону о здравственој заштити приликом регистрације (болнице, поликлинике,ординације...), односно које су регистроване у Агенцији за привредне регистре или у Трговинском суду, а обављају делатности из области стоматологије и пластичне и реконструктивне хирургије, да се пријаве Министарству здравља на маил turizam@zdravlje.gov.rs, уколико су заинтересовани да се прикључе промоцији здравственог туризма у Србији.

 

            У оквиру ове акције Министарства здравља здравственим установама и приватним праксама које испуне критеријуме биће омогућена промоција на свим наступима наше државе у иностранству, а у сарадњи са Министарством трговине, туризма и телекомуникације, Привредном комором Србије, Туристичком организацијом Србије, Националном асоцијацијом туристичких агенција Србије (YUTA), осигуравајућим кућама и свима осталим који могу да допринесу развоју здравственог туризма у нашој земљи.

 

            Здравствене установе/приватне праксе које желе да конкуришу, поред основног услова да су регистроване у складу са важећим Законом о здравственој заштити, морају да испуњавају следеће опште услове

 

  • Доктор медицине – специјалиста са најмање пет година радног искуства Лиценцом надлежне коморе
  • Доктор стоматологије са најмање пет година радног искуства и Лиценцом надлежне коморе
  • Пост – терминал за плаћање платним картицама
  • Усклађен ценовник са препорученим ценовником Министарства здравља

 

  • Естетски прихватљив изглед прилаза, пријемног дела и простора за рад, који је потврђен мишљењем комисије одређене од стране Радног тела за развој и промоцију здравственог туризма Министарства здравља
  • Поседовање одговарајуће web презентације у складу са прописима који уређују рекламирање у области здравства

 

Посебни услови

За пластичну и реконструктивну хирургију

  • Да је члан националног удружења – SRBPRAS

 

За стоматологију

  • Да обавезно има запосленог асистента за рад-односно стоматолошког техничара
  • Да је здравствена установа за стоматологију регистрована последњих пет година

 

Након прикупљених пријава, комисије одређене од стране Радног тела за развој и промоцију здравственог туризма Министарства здравља обићи ће све пријављене здравствене установе како би проверили да ли испуњавају предвиђене услове. Потом ће се приступити изради вишејезичних брошура, као и јединствене web презентације са понудом здравственог туризма Србије. Такође, радиће се и на изради посебних туристичких аранжамана, који би обухватали понуде ових здравствених установа.

Рок за подношење пријава је стално отворен на маил turizam@zdravlje.gov.rs, а све додатне информације могуће је добити на 011/3606-408

Обавештавају се све заинтересоване здравствене установе/приватне праксе да је уз позив обезбеђен и формулар за пријављивање.