Сектор за управљање дигитализацијом у здравству

У Сектору за управљање дигитализацијом у здравству обављају се послови који обухватају: праћење квалитета информација добијених из здравствених установа и предлагање мера за унапређење информационог система; праћење и процену усаглашености размене информација и примене јединствених система за идентификацију, упис, услуге складиштења са организацијама и системима за класификацију ради интеграције интегрисаног здравственог информационог система у Републици Србији; идентификовања инструмената за успешно управљање здравственим информацијама у свим важним сегментима; идентификовање ИТ система и техничких решења, ради усклађивања са усвојеним стандардима и обезбеђења интероперабилности са болничким информационим системима у Републици Србији; управљања информационих и комуникационих технологија здравственог система; израде прописа у области дигитализације у здравству; праћења пројектних активности у области дигитализације у здравству; сарадњу са међународним центрима и учествовање у интернационалним компаративним студијама и истраживањима националних здравствених информационих система у области развоја интегрисаног здравственог информационог система и е-здравства, сарадња са Институтом за јавно здравље Србије „др Милан Јовановић Батут“ и здравственим установама, као и друге послове из делокруга Сектора.