Здравствене установе


Северно Бачки округ


Дом здравља Бачка Топола                                                                                                                                                                                                                                          
Адреса: Светог Стефана 1, Бачка Топола
Број телефона: 024/715-425
Званична интернет презентација: www.dzbt.co.rs

Дом здравља Мали Иђош
Адреса: Занатлијска 1, 24321 Мали Иђош
Број телефона: 024/730-236
Званична интернет презентација: www.dzmi.rs

Дом здравља Суботица
Адреса: Петефи Шандора 7, 24000 Суботица
Број телефона: 024/600735
Званична интернет презентација: domzdravlja.org.rs

Општа Болница Суботица
Адреса: Изворска 3, 24000 Суботица
Број телефона: 024/555-222, 024/ 625-500
Званична интернет презентација: www.bolnicasubotica.com

Апотека Суботица
Адреса: Матије Гупца 26, 24000 Суботица
Број телефона: 024/555-470
Званична интернет презентација: www.apotekasubotica.rs

Завод за јавно здравље Суботица
Адреса: Змај Јовина 30, 24000 Суботица
Број телефона: 024/571-300
Званична интернет презентација: www.zjzs.org.rs


Средње Банатски


Дом здравља Житиште
Адреса: Иве Лоле Рибара 16, 23210 Житиште
Број телефона: 023/821-010
Званична интернет презентација: www.dzzitiste.rs

Дом здравља Зрењанин
Адреса: Светосавска 31, 23000 Зрењанин
Број телефона: 023/530-820
Званична интернет презентација: dzzrenjanin.rs

Дом здравља Нова Црња
Адреса: Патријарха Арсенија Чарнојевића бр.15, 23220 Српска Црња
Број телефона: 023/811-022
Званична интернет презентација: www.dzsrpskacrnja.rs
Услуге: Заказивање прегледа

Дом здравља Нови Бечеј

Адреса: Трг Ослобођења 2, 23272 Нови Бечеј
Број телефона: 023/773-600
Званична интернет презентација: www.dznb.co.rs

Дом здравља Сечањ
Адреса: Партизански пут ББ, 23240 Сечањ
Број телефона: 023/841-017
Званична интернет презентација: www.domzdravljasecanj.rs

Апотека Зрењанин
Адреса: Светозара Марковића 2, 23000 Зрењанин
Број телефона: 023/565-669, 023/565-610, 023/561-190
Званична интернет презентација: www.apoteka.co.rs

Општа болница "Ђође Јовановић" Зрењанин
Адреса: Др Васе Савића 5, 23000 Зрењанин
Број телефона: 023/513-200
Званична интернет презентација: www.bolnica.org.rs

Специјална болница за плућне болести "Др Васа Савић" Зрењанин
Адреса: Петефијева 4, 23000 Зрењанин
Број телефона: 023/534-368
Званична интернет презентација: www.plucna.co.rs

Специјална болница за рехабилитацију "Русанда"
Адреса: Бања Русанда ББ, 23270 Меленци
Број телефона: 023/731-050
Званична интернет презентација: www.banjarusanda.rs
Услуге: Резервација смештаја

Завод за јавно здравље Зрењанин
Адреса: Др. Емила Гаврила 15, 23000 Зрењанин
Број телефона: 023/ 566-345
Званична интернет презентација: www.zastitazdravlja.rs   


Северно Банатски округ


Дом здрава Ада
Адреса: Јожеф Атиле 9, 24430 Ада
Број телефона: 024/851-272
Званична интернет презентација: www.dzada.co.rs

Дом здравља Кањижа
Адреса: Карађорђева бр 53, Кањижа
Број телефона: 024/874-105,024/874-213
Званична интернет презентација: www.dzkanjiza.org.rs

Дом здравља Кикинда
Адреса: Краља Петра I бр. 106, 23300 Кикинда
Број телефона: 0230/423-650, 316-001
Званична интернет презентација: dzki.rs
Услуге: Заказивање прегледа

Дом здравља Нови Кнежевац
Адреса: Краља Петра I Карађорђевића 85, 23330 Нови Кнежевац
Број телефона: 0230/81-152
Званична интернет презентација: www.dznk.org.rs

Дом здравља Сента
Адреса: Бошка Југовића, 24400 Сента
Број телефона: 024/814-570
Званична интернет презентација: www.zdravstvosenta.rs

Дом здравља Чока
Адреса: Сенћанска 3, 23320 Чока 
Број телефона: 0230/71-066    
Званична интернет презентација: www.dzcoka.com

Апотека Кикинда
Адреса: Браће Татића ГА4, 23300 Кикинда
Број телефона: 0230/439-530
Званична интернет презентација: www.apotekakikinda.rs

Апотека Сента
Адреса: Танчић Михаља 2/А, 24400 Сента
Број телефона: 024/4150-218
Званична интернет презентација: www.apotekasenta.rs

Општа Болница Кикинда
Адреса: Ђуре Јакшића 110, 23300 Кикинда
Број телефона: 0230/422-041    
Званична интернет презентација: www.obki.rs

Општа болница Сента
Адреса: Карађорђева 64, 24400 Сента
Број телефона: 024/815 111
Званична интернет презентација: hospitalsenta.rs

Специјална болница за рехабилитацију "Бања Кањижа"
Адреса: Народни парк бб, 24420 Кањижа
Број телефона: 024/875 163
Званична интернет презентација: banja-kanjiza.com

Специјална болница за психијатријске болести "Свети Врачеви"
Адреса: Краља Петра И Карађорђевића 85, 23330 Нови Кнежевац
Број телефона: 0230/81-152, 81-110
Званична интернет презентација: www.spbnoviknezevac.rs

Завод за јавно здравље Кикинда
Адреса: Краља Петра Првог 70, 3 300 Кикинда
Број телефона: 0230/421-102
Званична интернет презентација: www.zavodki.org.rs


Јужно банатски округ


Дом здравља Алибунар
Адреса: Трг слободе 8, Алибунар
Број телефона: 013/641-201
Званична интернет презентација: www.dzalibunar.rs

Дом здравља Бела Црква
Адреса: Јована Поповића бб, 26340 Бела Црква
Број телефона: 013/853-020
Званична интернет презентација: www.dzbc.rs

Дом здравља Вршац
Адреса: Абрашевићева бб, 26300 Вршац
Број телефона: 013/832-458
Званична интернет презентација: www.dzvrsac.co.rs

Дом здравља Ковачица
Адреса: Стурова 42, 26210 Ковачица
Број телефона: 013/661 103,  013/661 179
Званична интернет презентација: www.dzkov.rs

Дом здравља Ковин
Адреса: Трг Ослобођења 4, 26220 Ковин
Број телефона: 013/741-464, 013/741-474
Званична интернет презентација: www.domzdravljakovin.org.rs

Дом здравља Опово
Адреса: Бориса Кидрича 6, 26204 Опово
Број телефона: 013/681-104
Званична интернет презентација: www.dzopovo.rs

Дом здравља Панчево
Адреса: Милоша Обреновића 2, 26000 Панчево
Број телефона: 013/309–200
Званична интернет презентација: www.dzpancevo.org

Дом здравља Пландиште
Адреса: Карађорђева 13, 26360 Пландиште
Број телефона: 013/861-230
Званична интернет презентација: www.dzplandiste.rs

Апотека Вршац
Адреса: Абрашевићева 32, 26300 Вршац
Број телефона: 013/830-261
Званична интернет презентација: www.apotekavrsac.com

Апотека Панчево
Адреса: Карађорђева 2Ц, 26000 Панчево
Број телефона: 013/316-412
Званична интернет презентација: www.apoteka-pancevo.co.rs

Општа болница Вршац
Адреса: Абрашевићева бб, 26300 Вршац
Број телефона: 013/832-425, 013/839-911
Званична интернет презентација: www.obvrsac.com

Општа болница Панчево
Адреса: Милоша Требињца 11, 26000 Панчево
Број телефона: 013/306-400
Званична интернет презентација: www.bolnicapancevo.rs

Специјална болница за плућне болести “Др Будислав Бабић”
Адреса: С.Милетића бр.55, Бела Црква
Број телефона: 013/851-241,852-146
Званична интернет презентација: www.spbbelacrkva.org

Специјална болница за псиијатријске болести "Др Славољуб Бакаловић" Вршац
Адреса: 26300 Вршац
Број телефона: 013/833336, 013/833283, 013/833268
Званична интернет презентација: www.spbvrsac.org.rs

Специјална болница за психијатријске болести "Ковин" Ковин
Адреса: Цара Лазара 253, 26220 Ковин
Број телефона: 013/741234, 013/302222
Званична интернет презентација: www.sbpb.kovin.info

Завод за јавно здравље Панчево
Адреса: Пастерова 2, 26000 Панчево
Број телефона: 013/322965
Званична интернет презентација: www.zjzpa.org.rs


Западно бачки округ


Дом здравља Апатин
Адреса: Нушићева ББ, 25260 Апатин
Број телефона: 025/773-722
Званична интернет презентација: apatin.dz.rfzo.rs

Дом здравља Кула
Адреса: Трг Ослобођења 9, 25230 Кула
Број телефона: 025/723-048
Званична интернет презентација: kula.dz.rfzo.rs

Дом здравља Оџаци
Адреса: Мостонга 25, 25250 Оџаци
Број телефона: 025/5-742-131
Званична интернет презентација: www.dzodzaci.rs

Дом здравља "Др Ђорђе Лазић" Сомбор
Адреса: Мирна 3, 25000 Сомбор
Број телефона: 025/483-566
Званична интернет презентација: www.dzsombor.rs

Апотека Сомбор
Адреса: Венац Војводе Радомира Путника 27, 25000 Сомбор
Број телефона: 025/414-130
Званична интернет презентација: www.apotekasombor.rs

Општа болница "Др Радивој Симоновић" Сомбор
Адреса: Војвођанска 75, 25000 Сомбор
Број телефона: 025/467-700, 025/467-800
Званична интернет презентација: www.bolnicasombor.org.rs

Специјална болница за рехабилитацију Јануковић Апатин
Адреса: Пригревачка ББ, 25260 Апатин
Број телефона: 025/772-477    
Званична интернет презентација: banja-junakovic.rs

Завод за јавно здравље Сомбор
Адреса: Војвођанска 47, 25000 Сомбор
Број телефона: 025/412-888
Званична интернет презентација: www.zzjzsombor.org


Јужнобачки округ


Дом здравља Бач
Адреса: Бачка 2, 21420 Бач
Број телефона: 021/770-055
Званична интернет презентација: www.dz.bac.rs

Дом здравља "Др Младен Стојановић" Бачка Палнка
Адреса: Краља петра I 26/a, Бачка Паланка
Број телефона: 021/7550-329
Званична интернет презентација: www.dzbacpal.org.rs

Дом здравља Бачки Петровац
Адреса: Маршала Тита 6, 21470 Бачки Петровац
Број телефона: 021/780-094
Званична интернет презентација: www.dzbackipetrovac.rs
Услуге: Заказивање прегледа

Дом здравља Беочин
Адреса: Светосавска ББ, 21300 Беочин
Број телефона: 021/870055, 021/874888, 012/870999
Званична интернет презентација: dzbeocin.com

Дом здравља Жабаљ
Адреса: Николе Тесле 66, 21230 Жабаљ    
Број телефона: 021/831-054
Званична интернет презентација: www.dzzabalj.rs

Дом здравља "Вељко Влаховић" Врбас
Адреса: Палих бораца 20, 21460 Врбас
Број телефона: 021/795-44-00
Званична интернет презентација: www.dzvrbas.co.rs

Дом здравља Бечеј
Адреса: Браће Тан 3, 21220 Бечеј
Број телефона: 021/69 12 660
Званична интернет презентација: www.dzbecej.rs
Услуге: Заказивање прегледа

Дом здравља Нови Сад

Адреса: Булевар Цара Лазара 75, 21000 Нови Сад
Број телефона: 021/4879-020, 021/4879-000
Званична интернет презентација: www.dzns.rs

Дом здравља "Др Ђорђе Бастић" Србобран 
Адреса: Јована Поповића 25/1, Србобран
Број телефона: 021/730-600
Званична интернет презентација: www.dzsrbobran.rs

Дом здравља Темерин
Адреса: Народног фронта 82, 21235 Темерин
Број телефона: 021/843-902, 02/844-118, 021/842-661
Званична интернет презентација: www.dztemerin.rs

Дом здравља Тител
Адреса: Главна 22. 21240 Тител 
Број телефона: 021/860-124
Званична интернет презентација: www.dztitel.rs

Апотека Врбас
Адреса: Маршала Тита 78, 21460 Врбас
Број телефона: 021/704-138
Званична интернет презентација: www.apotekavrbas.co.rs

Апотека Нови сад
Адреса: Руменачка улица 1, 21000 Нови Сад
Број телефона: 021/210-12-00
Званична интернет презентација: www.apotekanovisad.rs

Завод за здравствену заштиту студената Нови Сад
Адреса: Др Симе Милошевића 6, 21000 Нови Сад
Број телефона: 021/450-018
Званична интернет презентација: zzzzsns.co.rs

Завод за здравствену заштиту радника Нови Сад
Адреса: Футошка 121, 21000 Нови Сад
Број телефона: 021/6624-150
Званична интернет презентација: medicinarada.rs

Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад
Адреса: Вршачка 28, 21000 Нови Сад
Број телефона: 021/64-00-125
Званична интернет презентација: www.hitnapomocns.org.rs

Општа болница Врбас
Адреса: Милана Чекића, бр. 4, 21460 Врбас
Број телефона: 021/7954-500
Званична интернет презентација: www.obvs.rs

Специјална болница за реуматске болнице Ниви Сад
Адреса: Футошка 68 ПФ 37, 21112 Нови Сад
Број телефона: 021/547-954, 021/547-131, 021/547-132, 021/547-133
Званична интернет презентација: www.sbnovisad.co.rs

Клинички центар Војводине, Нови Сад
Адреса: Хајдук Вељкова 1, 21000 Нови Сад
Број телефона: 021/484 3 484
Званична интернет презентација: www.kcv.rs

Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине
Адреса: Хајдук Вељкова 10, 21000 Нови Сад
Број телефона: 021/4880-444
Званична интернет презентација: www.izzzdiovns.rs

Институт за онкологију Војводине
Адреса: Пут доктора Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица
Број телефона: 4805100
Званична интернет презентација: www.onk.ns.ac.rs
Услуге: Заказивање прегледа

Институт за кардиоваскуларне болести Војводине
Адреса: Пут доктора Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица
Број телефона: 021/4805755, 021/4805100
Званична интернет презентација: www.ikvbv.ns.ac.rs
Услуге: Заказивање прегледа

Институт за плућне болести Војводине, Сремска Каменица

Адреса: Пут доктора Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица
Број телефона: 021/480 51 00
Званична интернет презентација: www.ipb-ild.edu.rs

Клиника за Стоматологију Војводине
Адреса: Хајдук Вељкова 12, 21000 Нови Сад
Број телефона: 021/66-12-222
Званична интернет презентација: www.klinikazastomatologiju.com

Завод за трансфузију крви Војводине
Адреса: Хајдук Вељкова 9а, 21000 Нови Сад
Број телефона: 021/4877-999, 021/4877-951
Званична интернет презентација: www.nbti.org.rs

Завод за антирабичну заштиту - Пастеров завод, Нови Сад
Адреса: Хајдук Вељкова 1, 21000 Нови Сад
Број телефона: 021/420-528  021/6611-003
Званична интернет презентација: www.paster.org.rs

Инстутут за јавно здравље Војводине
Адреса: Футошка 121, 21000 Нови Сад
Број телефона: 021/4897800
Званична интернет презентација: www.izjzv.org.rs


Сремски округ


Дом здравља "Др Милорад - Мика Павловић" Инђија
Адреса: Српскоцрквена 5, 22320 Индјија
Број телефона: 022/561-282
Званична интернет презентација: dzindjija.rs
Услуге: Заказивање прегледа

Дом здравља Ириг
Адреса: Војводе Путника 5, Ириг
Број телефона: 022/469 030
Званична интернет презентација: www.dzirig.rs

Дом здравља Пећинци
Адреса: Јове Негушевића 5-7, 22410 Пећинци
Број телефона: 022/436-266    
Званична интернет презентација: нема

Дом здравља Рума
Адреса: Орловићева, 22400 Рума
Број телефона: 022/471 220
Званична интернет презентација: www.dzruma.rs
Услуге: Заказивање прегледа

Дом здравља Сремска Митровица
Адреса: Стари шор 65, 22000 Сремска Митровица
Број телефона: 022/615-105
Званична интернет презентација: www.dzsm.rs

Дом здравља "Др Јован Јовановић Змај" Стара Пазова
Адреса: Владимира Хурбана 2, Стара пазова
Број телефона: 022/310-024
Званична интернет презентација: www.dzspazova.rs

Дом здравља Шид
Адреса: Алексе Шантића 1, 22240 Шид
Број телефона: 022/712522
Званична интернет презентација: www.domzdravljasid.org.rs

Апотека Сремска Митровица

Адреса: Светог Димитрија 42/а, 22000 Сремска Митровица
Број телефона: 022/639-055
Званична интернет презентација: www.apotekasm.rs

Општа Болница Сремска Митровица
Адреса: Стари шор 65, 22000 Сремска Митровица
Број телефона: 022/610-222
Званична интернет презентација: www.obsm.rs

Специјална болница "Др Боривоје Гњатић"
Адреса: Боривоја Гњатића 50-52, 22329 Стари Сланкамен
Број телефона: 022/2591426
Званична интернет презентација: www.bolnicaslankamen.co.rs

Специјална болница за рехабилитацију ''Термал'' Врдник
Адреса: Карађорђева 6, Врдник
Број телефона: 022/465-819:022/465-422
Званична интернет презентација: www.termal-vrdnik.com

Завод за јавно здравље Сремска Митровица
Адреса: Стари шор 47, 22000 Сремска Митровица
Број телефона: 022/610-511
Званична интернет презентација: www.zdravlje-sm.org.rs


Мачвански округ


Дом здравља Богатић

Адреса: Мије Јовановић 25, 15350 Богатић
Број телефона: 015/7786-306, 015/7786-131
Званична интернет презентација: www.dzbogatic.org.rs

Дом здравља Владимирци
Адреса: Светог Саве 17, 15225 Владимирци
Број телефона: 015/513-283
Званична интернет презентација: нема

Дом здравља ''Др Даринка Лукић'' Коцељева
Адреса: Немањина број 8, 15220 Коцељева
Број телефона: 015/556-215
Званична интернет презентација: koceljeva.dz.rfzo.rs

Дом здравља Љубовија
Адреса: Војводе Мишића 58, 15320 Љубовија
Број телефона: 015/561-826
Званична интернет презентација: www.dzljubovija.com

Дом здравља Шабац
Адреса: Попа Карана 2, 15000 Шабац
Број телефона: 015/363-375
Званична интернет презентација: www.dzsabac.org.rs

Дом здравља "Др Миленко Марин" Лозница
Адреса: Болничка 65, 15300 Лозница
Број телефона: 015/873-333
Званична интернет презентација: dzloznica.co.rs

Дом здравља Крупањ
Адреса: Владе Зечевића 61, 15314 Крупањ
Број телефона: 015/581-311
Званична интернет презентација: www.dzkrupanj.rs

Дом здравља Мали Зворник
Адреса: Рибарска 25, 15318 Мали Зворник
Број телефона: 015/472-211
Званична интернет презентација: www.dzmalizvornik.org.rs

Апотека Лозница
Адреса: Болничка 65, 15300 Лозница
Број телефона: 015/873-323
Званична интернет презентација: www.apotekaloznica.com

Апотека Шабац
Адреса: Господар Јевремова 23, 15000 Шабац
Број телефона: 015/345185, 011/345370
Званична интернет презентација: www.apotekasabac.rs

Општа болница ''Др Лаза К. Лазаревић'' Шабац
Адреса: Попа Карана 4, 15000 Шабац
Број телефона: 015/363-300
Званична интернет презентација: www.bolnica015.org.rs

Општа болница Лозница
Адреса: Болничка 65, 15300 Лозница
Број телефона: 015/873-333
Званична интернет презентација: www.bolnicaloznica.rs

Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача
Адреса: Парк бр.4, 15316 Бања Ковиљача
Број телефона: 015/818-270
Званична интернет презентација: www.banjakoviljaca.rs

Завод за јавно здравље Шабац
Адреса: Јована Цвијића 1, 15000 Шабац 
Број телефона: 015/300-550
Званична интернет презентација: www.zjz.org.rs


Колубарски округ


Дом здравља Лајковац
Адреса: Светог Саве бб, 14224 Лајковац
Број телефона: 014/3431-237, 014/3431-684
Званична интернет презентација: dzlajkovac.rs

Дом здравља Уб
Адреса: Добросава Симић 1, 14210 Уб
Број телефона: 014/411-165, 014/414-094:
Званична интернет презентација: www.dzub.rs

Дом здравља Ваљево
Адреса: Железничка 12, 14000 Ваљево
Број телефона: 014/ 3150038
Званична интернет презентација: www.dzvaljevo.rs
Услуге: Заказивање прегледа

Дом здравља Мионица
Адреса: Кнеза Грбовића 307, Мионица
Број телефона: 014/3421-176
Званична интернет презентација: dzmionica.rs

Дом Здравља Осечина
Адреса: Болничка 13-15, 14253 Осечина
Број телефона: 014/3150014
Званична интернет презентација: dzosecina.rs

Дом здравља Љиг
Адреса: Пут Алимпија Васиљевића бб, 14240  Љиг
Број телефона: 014/3445-004
Званична интернет презентација: www.domzdravljaljig.rs

Апотека ''Ваљево'' Ваљево
Адреса: Железничка 12а, 14000 Ваљево
Број телефона: 014/224-560
Званична интернет презентација: www.apotekavaljevo.rs

Општа болница Ваљево
Адреса: Синђелићева 62, 14000 Ваљево
Број телефона: 014/295295
Званична интернет презентација: www.zcvaljevo.rs

Завод за јавно здравље Ваљево
Адреса: Владике Николаја 5, 14000 Ваљево
Број телефона: 014/237-056
Званична интернет презентација: www.zzjzvaljevo.co.rs


Подунавски округ


Дом здравља "Др Милан - Бане Ђорђевић" Велика Плана
Адреса: Милоша Великог 110, 11320 Велика Плана
Број телефона: 026/541 110
Званична интернет презентација: www.dzvelikaplana.rs

Дом здравља Смедеревска Паланка
Адреса: Кнеза Милоша Бр.4 , 11420 Смедеревска Паланка
Број телефона: 026/321-864
Званична интернет презентација: dzsmedpalanka.rs

Дом здравља Смедерево
Адреса: Кнез Михаилова 51, 11300 Смедерево
Број телефона: 026/240-500
Званична интернет презентација: domzdravljasd.rs

Апотека "Медица" Велика Плана
Адреса: Монира Гајића бр.2, 11320 Велика Плана
Број телефона: 026/540881
Званична интернет презентација: www.apoteka-vplana.rs

Апотека Смедерево
Адреса: Носиоци албанскиих споменица бр.5, 11300 Смедерево
Број телефона: 026/641-070
Званична интернет презентација: www.apoteka-smederevo.rs

Апотека Смедеревска Паланка
Адреса: Првог српског устанка 133, 11420 Смедеревска Паланка
Број телефона: 026/321-520
Званична интернет презентација: apoteka-palanka.co.rs

Општа болница "Свети Лука" Смедерево
Адреса: Кнез Михаилова 51, 11300 Смедерево
Број телефона: 026/621-750, 026/672-522
Званична интернет презентација: obsmederevo.rs

Општа болница "Стефан Високи" Смедеревска Паланка
Адреса: Вука Караџића бр. 147, 11420 Смедеревска Паланка
Број телефона: 026/330-300
Званична интернет презентација: www.bolnica-palanka.co.rs


Браничевски округ


Дом здравља Велико Градиште
Адреса: Војводе Путника 1, 12220 Велико Градиште
Број телефона: 012/662-240
Званична интернет презентација: dzvg.rs

Дом здравља Жабари
Адреса: Кнеза Милоша бб, 12374 Жабари
Број телефона: 012/250163
Званична интернет презентација: dzzabari.150m.com

Дом здравља Жагубица
Адреса: Николе Пашића 22, 12320 Жагубица
Број телефона: 012/643-140, 012/643-142, 01/643-144
Званична интернет презентација: www.dzzagubica.rs

Дом здравља  Петровац на Млави
Адреса: Моравска 2,  12300 Петровац на Млави
Број телефона: 012/331-199
Званична интернет презентација: www.domzdravljapetrovac.rs

Дом здравља Пожаревац
Адреса: Јована Сербановића 12, 12000 Пожаревац
Број телефона: 012/222-666
Званична интернет презентација: www.dzpozarevac.rs
Услуге: Заказивање прегледа

Дом здравља Голубац
Адреса: Трг Палих Бораца ББ 122, Голубац
Број телефона: 012/678-113
Званична интернет презентација: www.domzdravljagolubac.rs

Дом здравља Кучево
Адреса: Жике Поповића 48, Кучево
Број телефона: 012/852-300
Званична интернет презентација: нема

Дом здравља Мало Црниће
Адреса: Стишка ББ, 12311 Мало Црниће
Број телефона: 012/280-445
Званична интернет презентација: www.dzmcrnice.rs

Апотека Пожаревац
Адреса: Моше Пијаде 4, 12000 Пожаревац
Број телефона: 012/523-127
Званична интернет презентација: www.apotekapozarevac.co.rs

Општа болница Петровац на Млави
Адреса: Моравска 2,  12300 Петровац на Млави
Број телефона: 012/327-983
Званична интернет презентација: www.zcpetrovac.rs

Општа Болница Пожаревац
Адреса: Братства Јединства 135, 12000 Пожаревац    
Број телефона: 012/550-222
Званична интернет презентација: www.obp.rs

Завод за јавно здравље Пожаревац
Адреса: Јована Сербановића 14, 12000 Пожаревац
Број телефона: 012/222-568
Званична интернет презентација: www.javnozdravljepo.nadlanu.com


Шумадијски округ


Дом здравља Баточина
Адреса: Кнеза Милоша Обреновића 1, 34227 Баточина 
Број телефона: 034/6841-130
Званична интернет презентација: www.dzbatocina.rs

Дом здравља "Даница и Коста Шамановић" Кнић
Адреса: ББ, 34240 Кнић
Број телефона: 034/510173, 034/510124    
Званична интернет презентација: www.dzknic.rs

Дом здравља Крагујевац
Адреса: Краља Милутина 1, Крагујевац
Број телефона: 034/323-208
Званична интернет презентација: www.dzkg.rs

Дом здравља Лапово
Адреса: Иве Андрића 9, 34220 Лапово
Број телефона: 034/853-911
Званична интернет презентација: www.dzlapovo.rs
Услуге: Заказивање прегледа

Дом здравља "Милоје Хаџић - Шуле" Рача
Адреса: Виноградска Б.Б., 34210 Рача
Број телефона: 034/751-076
Званична интернет презентација: dzraca.rs

Дом здравља ''Свети Ђорђе'' Топола
Адреса: Булевар вожда Карађорђа 67, 34310 Топола
Број телефона: 034/811-880
Званична интернет презентација: www.dztopola.rs

Здравствени центар Аранђеловац
Адреса: Краља Петра I 62, 34300 Аранђеловац 
Број телефона: 034/ 712-866
Званична интернет презентација: www.zcarandjelovac.org.rs

Апотека Шумадија
Адреса: Краља Петра I 62, 34300 Аранђеловац
Број телефона: 034/724-066
Званична интернет презентација: www.apotekasumadija.com

Апотека Крагујевац
Адреса: Краља Александра I Карђорђевића 36, 34000 Крагујевац
Број телефона: 034/335-955, 035/335-090
Званична интернет презентација: www.apotekakg.rs

Завод за стоматологију Крагујевац
Адреса: Змај Јовина 32, 34000 Крагујевац
Број телефона: 034/366 530
Званична интернет презентација: www.zzstomkg.rs

Застава Завод за здравствену заштиту радника Крагујевац
Адреса: Косовска 4, 34000 Крагујевац
Број телефона: 034/617-0265
Званична интернет презентација: www.zzzrkg.rs

Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац
Адреса: Улица Слободе ББ, 4000 Крагујевац
Број телефона: 034/6370-090
Званична интернет презентација: hitnapomoc.org

Специјална болница "Буковичка Бања" Аранђеловац
Адреса: Мишарска ББ, 34300 Аранђеловац
Број телефона: 034/725-250, 034/725-251
Званична интернет презентација: www.bukovickabanja.co.rs

Клинички центар Крагујевац
Адреса: Змај Јовина 30, 34000 Крагујевац
Број телефона: 034/50-50-50
Званична интернет презентација: www.kc-kg.rs

Институт за јавно здравље Крагујевац
Адреса: Николе Пашића 1, 34000 Крагујевац
Број телефона: 034/504-501
Званична интернет презентација: www.izjzkg.rs


Поморавски округ


Дом здравља Деспотовац
Адреса: Савез бораца 74, 35213 Деспотовац
Број телефона: 035/614-245
Званична интернет презентација: www.dzdespotovac.rs

Дом здравља Јагодина
Адреса: Карађорђева 4, 35000 Јагодина
Број телефона: 035/8150033
Званична интернет презентација: www.domzdravljajagodina.autentik.net

Дом здравља Рековац

Адреса: Јохана Јоханесона ББ, Рековац
Број телефона: 035/8100-124, 035/8410-024
Званична интернет презентација: www.dzrekovac.rs

Дом здравља Свилајнац
Адреса: Краља Петра Првог 47, 35210 Свилајнац
Број телефона: 035/321-105
Званична интернет презентација: www.dzsvilajnac.com

Дом здравља Ћуприја
Адреса: Кнеза Милоша ББ, 35230 Ћуприја
Број телефона: 035/84-73-315
Званична интернет презентација: нема

Дом здравља Параћин
Адреса: Мајора Марка 10, Параћин
Број телефона: 035/573-186
Званична интернет презентација: paracin.dz.rfzo.rs

Апотека Јагодина
Адреса: Карађорђева ББ, 35000 Јагодина
Број телефона: 035/221-477
Званична интернет презентација: www.apotekajagodina.rs

Апотека Параћин
Адреса: Краља Петра Првог 69, 35250 Параћин
Број телефона: 035/573 184
Званична интернет презентација: нема

Општа Болница Јагодина
Адреса: Карађорђева 4, 35000 Јагодина
Број телефона: 035/8150200
Званична интернет презентација: www.bolnicajagodina.autentik.net

Општа болница Ћуприја
Адреса: Миодрага Новаковића 78, 35230 Ћуприја
Број телефона: 035/8470 775
Званична интернет презентација: bolnicacuprija.com

Општа болница Параћин
Адреса: Мајора Марка 12, Параћин
Број телефона: 035/8155100
Званична интернет презентација: www.obparacin.rs

Завод за јавно здравље Ћуприја "Поморавље" у Ћуприји
Адреса: Миодрага Новаковића 48,  35230 Ћуприја
Број телефона: 035/8470-036, 035/8473-289
Званична интернет презентација: zzjzcuprija.com


Борски округ


Здравствени центар Неготин
Адреса: Бадњевска 4, 19300 Неготин
Број телефона: 019/542-951
Званична интернет презентација: negotin.zc.rfzo.rs

Општа болница Бор
Адреса: Др Драгише Мишовића 1., 19210 Бор
Број телефона: 030/422-777
Званична интернет презентација: www.borbolnica.org.rs

Дом здравља Бор
Адреса: Николе Коперника 2-4, Бор
Број телефона: 030/432-777
Званична интернет презентација: domzdravljabor.org.rs
Услуге: Заказивање прегледа

Здравствени центар Кладово
Адреса: Дунавска 1-3, 19320 Кладово
Број телефона: 019/801-455
Званична интернет презентација: www.zckladovo.co.rs

Дом здравља "Др Верољуб Цакић" Мајданпек
Адреса: Капетанска 30, 19250 Мајданпек
Број телефона: 030/581-229
Званична интернет презентација: dzmpek.org.rs

Апотека Бор
Адреса: Николе Коперника 2-4, 19210 Бор
Број телефона: 030/444135
Званична интернет презентација: www.apotekabor.rs

Општа болница Мајдампек
Адреса: Капетанска 30, 19250 Мајданпек
Број телефона: 030/588-005
Званична интернет презентација: www.obm.rs


Зајечарски округ


Дом здравља Бољевац
Адреса: Драгише Петровића 41, 19370 Бољевац
Број телефона: 030/463 773, 030/463 774
Званична интернет презентација: www.dzboljevac.rs

Дом здравља Сокобања
Адреса: Митрополита Михаила 23, 18230 Сокобања
Број телефона: 018/830-118
Званична интернет презентација: www.dzsokobanja.com

Здравствени центар Књажевац
Адреса: 4. Јули 2, 19350 Књажевац
Број телефона: 019/731-526
Званична интернет презентација: www.zcknjazevac.rs

Дом здравља Зајечар
Адреса: Расадничка ББ, 19000 Зајечар
Број телефона: 019/445 660
Званична интернет презентација: domzdravlja.zczajecar.com

Апотека Зајечар
Адреса: Николе Пашића 11-13, 19000 Зајечар
Број телефона: 019/422-655
Званична интернет презентација: www.apotekazajecar.rs

Општа Болница Зајечар
Адреса: Расадничка ББ, 19000 Зајечар
Број телефона: 019/445 600
Званична интернет презентација: www.zczajecar.com

Специјална болница за неспецифичне плућне болести "Сокобања"
Адреса: Војводе Мишића бр. 48, 18230 Сокобања
Број телефона: 018/830-144, 830-104, 830-124
Званична интернет презентација: www.soko-banja.rs

Специјална болница за плућне болести "Озрен"

Адреса: Насеље Озрен ББ, 18230 Сокобања
Број телефона: 
Званична интернет презентација: https://bolnicaozren.weebly.com/

Специјална болница за рехабилитацију "Гамзиград"
Адреса: Бањски трг 12, 19228 Гамзиградска Бања
Број телефона: 019/450-440
Званична интернет презентација: www.gamzigradskabanja.org.rs

Завод за јавно здравље Тимок Зајечар
Адреса: Сремска 13, 19000 Зајечар
Број телефона: 019/422 477, 019/422 543
Званична интернет презентација: www.zavodzajecar.rs


Златиборски округ


Здравствени центар Ужице
Адреса: Милоша Обреновића 17, 31000 Ужице
Број телефона: 031/561-255
Званична интернет презентација: www.zcue.rs

Дом здравља Прибој
Адреса: Прибојске чете ББ, 31330 Прибој
Број телефона: 033/2445680
Званична интернет презентација: нема

Дом здравља Пријепоље
Адреса: Рајка Дивца 2, Пријепоље
Број телефона: 033/714-163
Званична интернет презентација: www.dz.prijepolje.rs

Дом здравља Чајетина
Адреса: Златиборска ББ, 31310 Чајетина
Број телефона: 031/831-916, 031/831-224
Званична интернет презентација: нема

Дом здравља Ариље
Адреса: Војводе  Мишића 26, 31230 Ариље
Број телефона: 031/891-121, 031/891224
Званична интернет презентација: нема

Дом здравља Бајина Башта
Адреса: Кнеза Милана Обреновића 72, 31250 Бајина Башта
Број телефона: 031/865-966, 031/865-855, 031/865-695
Званична интернет презентација: нема

Дом здравља Ужице
Адреса: Југ Богданова бр.4, 31000 Ужице
Број телефона: 031/513-988
Званична интернет презентација: нема

Дом здравља Косјерић
Адреса: Станоја Павловића 2, 31260 Косјерић
Број телефона: 031-781-253, 031-781-224
Званична интернет презентација: нема

Дом здравља Пожега
Адреса: Југ Богданова 1, 31210 Пожега
Број телефона: 031/3816411
Званична интернет презентација: нема

Дом здравља Сјеница
Адреса: Тадије Андрића 10, 36310 Сјеница
Број телефона: 020/741-094
Званична интернет презентација: нема

Дом здравља Нова Варош
Адреса: Слободана Никачевића 8, Нова Варош
Број телефона: 033/61-366
Званична интернет презентација: нема

Апотека ”Ужице“ Ужице
Адреса: Димитрија Туцовића 43, 31000 Ужице
Број телефона: 031/514 642
Званична интернет презентација: www.apotekaue.rs

Општа Болница Прибој
Адреса: Прибојске чете ББ, 31330 Прибој
Број телефона: 033/2445680
Званична интернет презентација: нема

Општа болница Пријепоље
Адреса: Рајка Дивца 2, Пријепоље
Број телефона: 033/ 714-163, 033/714-166
Званична интернет презентација: нема

Специјална болница за болести ститасте злезде и болести метаболизма "Златибор"

Адреса: Краљеве Воде 30, 31315 Златибор
Број телефона: 31841141
Званична интернет презентација: www.cigota.rs

Завод за јавно здравље Ужице
Адреса: Др Веселина Маринковића 4, Ужице   
Број телефона: 031/563-150
Званична интернет презентација: zavodue.org.rs


Моравички округ


Дом здравља Чачак
Адреса: Веселина Миликић 9, Чачак
Број телефона: 032/225 717
Званична интернет презентација: нема

Дом здравља Горњи Милановац
Адреса: Тихомира Матијевића 1, 32300 Горњи Милановац
Број телефона: 032/710275
Званична интернет презентација: нема

Здравствени центар др Драгиша Мишовић Чачак
Адреса: др Драгише Мишовић 205, Чачак
Број телефона: 032/307000
Званична интернет презентација: www.zccacak.rs

Дом здравља Ивањица
Адреса: 13. септембар 39 Ивањица, 32250 Ивањица
Број телефона: 032/662-039
Званична интернет презентација: нема

Дом здравља Лучани
Адреса: Републике ББ, Гуча
Број телефона: 032/854-539
Званична интернет презентација: нема

Апотека Горњи Милановац
Адреса: Велимира Рајића 42, 32300 Горњи Милановац
Број телефона: 032/711-141
Званична интернет презентација: www.apotekagm.rs

Апотека Чачак
Адреса: Градско шеталиште 6, 32000 Чачак
Број телефона: 032/222-466
Званична интернет презентација: www.apotekacacak.co.rs

Општа болница Горњи Милановац
Адреса: Војводе Милана бр 37, 32300 Горњи Милановац
Број телефона: 032/711670
Званична интернет презентација: www.bolnica-gm.org

Специјална болница за рехабилитацју Ивањица
Адреса: 13. Септембар бр 78, Ивањица
Број телефона: 032/662-260, 032/662-261
Званична интернет презентација: www.zavodivanjica.rs

Завод за јавно здравље Чачак
Адреса: Улица Веселина Миликића 7, 32000 Чачак
Број телефона: 032/ 225 – 019
Званична интернет презентација: www.zdravljecacak.org


Рашки округ


Дом здравља "Др Никола Џамић" Врњачка Бања
Адреса: Краљевачка 21, 36210 Врњачка Бања
Број телефона: 036/601-600
Званична интернет презентација: dzvbanja.org.rs

Дом здравља Тутин
Адреса: Богољуба Чукића ББ, Тутин 36320
Број телефона: 020/820-530, 020/811-027, 020/811-538
Званична интернет презентација: dztutin.rs

Дом здравља Краљево
Адреса: Југ Богданова 112, 36000 Краљево
Број телефона: 036/301-988
Званична интернет презентација: www.dzkraljevo.co.rs

Дом здравља Нови Пазар
Адреса: Генерала Живковића 1, 36300 Нови Пазар
Број телефона: 020/311-765
Званична интернет презентација: www.dznovipazar.rs

Дом здравља Рашка
Адреса: ДР Јовановића бр4, Рашка
Број телефона: 036/736-127
Званична интернет презентација: www.dzraska.rs

Општа болница Тутин
Адреса:
Број телефона: 020/811027
Званична интернет презентација: нема

Апотека Краљево
Адреса: Српских Ратника 30, 36000 Краљево
Број телефона: 036/325-900
Званична интернет презентација: www.apotekakraljevo.rs

Апотека Нови Пазар
Адреса: Генерала Живковића 1, 36300 Нови Пазар
Број телефона: 020/311-765
Званична интернет презентација: нема

Општа болница Краљево
Адреса: Југ Богданова 110, 36000 Краљево
Број телефона: 036/301-988
Званична интернет презентација: www.bolnicastudenicakv.co.rs

Општа Болница Нови Пазар
Адреса: Генерала Живковића ББ, 36300 Нови Пазар
Број телефона: 020/391-091
Званична интернет презентација: нема

Специјална болница за интерне болест Врњачка Бања
Адреса: 8. Марта 12, 36210 Врњачка Бања
Број телефона: 036/616-970
Званична интернет презентација: www.bolnicavb.org.rs

Специјална болница за лечење и рехабилитацију "Меркур" Врњачка Бања
Адреса: Булевар српских ратника 18, 36210 Врњачка бања
Број телефона: 036/515-515-0, 036/515-515-1    
Званична интернет презентација: www.vrnjcispa.rs

Специјална боница за рехабилитацију "Агенс" Матарушка Бања
Адреса: Жичка ББ, 36201 Матарушка Бања
Број телефона: 036/5411022
Званична интернет презентација: нема

Специјална болница за прогресивне мишићне и неуромишићне болести

Адреса: Бањски пут ББ, 36300 Нови Пазар
Број телефона: 020/371-559, 020/371-623
Званична интернет презентација: нема

Завод за јавно здравље Краљево

Адреса: Слободана Пенезића 16 (Привремено измештени на адресу Југ Богданова 112), 36000 Краљево
Број телефона: 036/392336
Званична интернет презентација: www.zjzkv.org.rs


Расински округ


Дом здравља "др Добривоје Гер. Поповић" Александровац
Адреса: Болничка 6, Александровац
Број телефона: 037/751158
Званична интернет презентација: dzaleksandrovac.org.rs

Дом здравља Брус
Адреса: Краља Петра I 9, 37220 Брус
Број телефона: 037/826-645
Званична интернет презентација: www.dzbrus.org.rs

Дом здравља Варварин
Адреса: Слободе ББ, 37260 Варварин
Број телефона: 037/787124
Званична интернет презентација: www.dz-varvarin.com

Дом здравља "Др Сава Станојевић" - Трстеник
Адреса: Светог Саве 49, 37240 Трстеник
Број телефона: 037/712-020
Званична интернет презентација: www.dztrstenik.rs

Дом здравља Ћићевац
Адреса: Светог саве 19 а, Ћићевац
Број телефона: 037/811 343
Званична интернет презентација: www.dzcicevac.com

Дом здравља Крушевац
Адреса: Ћирила и Методија 32, 37000, Крушевац
Број телефона: 037/441 885
Званична интернет презентација: www.dzkrusevac.org.rs

Апотека Крушевац
Адреса: Луке Ивановића 34, 37000 Крушевац
Број телефона: 037/418030
Званична интернет презентација: www.apoteka-ks.com

Општа болница Крушевац
Адреса: Косовска 16, 37000 Крушевац
Број телефона: 037/414000
Званична интернет презентација: www.bolnicakrusevac.org.rs

Специјална болница за рехабилитацију "Рибарска Бања"
Адреса: 37205 Рибарска Бања
Број телефона: 037/865-128 (24 часа), 037/865-120 (од 07-20 часова), 037/865-271, (од 07 до 15 часова)
Званична интернет презентација: www.ribarskabanja.rs

Завод за јавно здравље Крушевац
Адреса: Војводе Путника 2, 37000 Крушевац
Број телефона: 037/422-951
Званична интернет презентација: www.zavodks.rs


Нишавски округ


Дом здравља Ниш
Адреса: Војводе Танкосића 15, Ниш
Број телефона: 018/503-503
Званична интернет презентација: www.domzdravljanis.co.rs
Услуге: Заказивање прегледа

Дом здравља Гаџин Хан
Адреса: Милоша Обилића ББ, 18240 Гаџин Хан
Број телефона: 018/860155
Званична интернет презентација: www.dz.gadzinhan.rs

Дом здравља Дољевац

Адреса: Др Михајла Тимотијевића 6, 18410 Дољевац
Број телефона: 018/810-219
Званична интернет презентација: нема

Дом здравља Мерошина
Адреса: Цара Лазара 11, 18252 Мерошина
Број телефона: 018/4892110
Званична интернет презентација: www.dzmerosina.info

Дом здравља Ражањ
Адреса: Партизанска 145, Ражањ
Број телефона: 037/841151
Званична интернет презентација: www.dzrazanj.org.rs

Дом здравља "Др Љубинко Ђорђевић" Сврљиг
Адреса: Хаџићева 40, 18360 Сврљиг
Број телефона: 018/821-001, 018/821-523
Званична интернет презентација: domzdravlja.svrljig.rs

Дом здравља Алексинац
Адреса: Момчила Поповића 144, 18220 Алексинац
Број телефона: 018/805-431
Званична интернет презентација: dzaleksinac.co.rs

Апотека Ниш
Адреса: Булевар Др. Зорана Ђинђића, Ниш
Број телефона: 018/512-296
Званична интернет презентација: www.apotekanis.co.rs

Завод за здравствену заштиту студената Ниш
Адреса: Катићева 29, 18000 Ниш-Општина Медијана
Број телефона: 018/4234-155, 018/ 450-0056
Званична интернет презентација: нема

Завод за здравствену заштиту радника Ниш
Адреса: Војислава Илића ББ, Ниш    
Број телефона: 018/232-801,018/224-878
Званична интернет презентација: www.medradanis.rs

Завод за плућне болести и туберкулозу Ниш
Адреса: Булевар др Зорана Ђинђића 83, 18000 Ниш
Број телефона: 018/233-355, 018/537-607
Званична интернет презентација: www.zavodtb.org.rs

Специјална болница за психијатријске болести "Горња Топоница"
Адреса: Стевана Синђелића 39, Горња Топоница
Број телефона: 018/4601-111
Званична интернет презентација: www.spbtoponica.rs

Општа болница Алексинац

Адреса: Момчила Поповића 144, Алексинац
Број телефона: 018/804-211, 018/804-215
Званична интернет презентација: obaleksinac.rs

Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“,  Ниш
Адреса: Српских јунака 2, 18205 Нишка Бања
Број телефона: 018/502-000
Званична интернет презентација: www.radonnb.co.rs

Клинички Центар Ниш
Адреса: Булевар др Зорана Ђинђића 48, 18000 Ниш
Број телефона: 018/506-900, 018/506-906
Званична интернет презентација: www.kcnis.rs

Клиника за стоматологију Ниш
Адреса: Булевар др Зорана Ђинђића 52, 18000 Ниш
Број телефона: 018/4226-216, 018/4286-063
Званична интернет презентација: www.kzsnis.rs

Завод за трансфузију крви Ниш
Адреса: Булевар др Зорана Ђинђића 48, 18000 Ниш
Број телефона: 018/4533-106, 018/4536-882
Званична интернет презентација: www.transfuzijanis.rs

Војна болница Ниш
Адреса: Булевар др Зорана Ђинђића ББ, 18000 Ниш
Број телефона: 018/555080
Званична интернет презентација: www.vbnis.mod.gov.rs

Завод за судску медицину Ниш
Адреса: Булевар др Зорана Ђинђића 81, 18000 Ниш
Број телефона: 018/4530-824
Званична интернет презентација: www.sudmednis.rs

Завод за хитну медицинску помоћ Ниш
Адреса: Војислава Илића ББ, 18000 Ниш
Број телефона: 018/529-001
Званична интернет презентација:  www.hitnanis.org

Институт за јавно здравље Ниш
Адреса: Булевар др Зорана Ђинђића 50, 18000 Ниш
Број телефона: 018/4226448
Званична интернет презентација: www.izjz-nis.org.rs


Топлички округ


Дом здравља Блаце
Адреса: Браће Вуксановић 55, 18420 Блаце   
Број телефона: 027/371-253, 027/371-153
Званична интернет презентација: www.dzblace.org.rs
Услуге: Заказивање прегледа

Дом здравља Житорађа
Адреса: Топличких хероја 55, 18412 Житорађа
Број телефона: 027/8362025
Званична интернет презентација: www.dzzitoradja.com

Дом здравља Куршумлија
Адреса: др Мелгарда број 1, Куршумлија
Број телефона: 027/389-032
Званична интернет презентација: www.dzkursumlija.org.rs

Дом здравља Прокупље
Адреса: Ћирила и Методија 4, 18400 Прокупље
Број телефона: 027/321-222
Званична интернет презентација: www.domzdravljaprokuplje.rs

Апотека Прокупље
Адреса: Ратка Павловивића 1, 18400 Прокупље
Број телефона: 027/335-555
Званична интернет презентација: www.apotekaprokuplje.rs

Општа болница Др Алекса Савић Прокупље
Адреса: Пасјачка 2, 18400 Прокупље
Број телефона: 027/324 000
Званична интернет презентација: bolnicaprokuplje.com


Пиротски округ


Дом здравља "др Јован Ристић" Бабушница
Адреса: Ивице Миладиновића 2, 18330 Бабушница
Број телефона: 010/385-013
Званична интернет презентација: нема

Дом здравља Бела Паланка
Адреса: Бранислава Нушића 2, 18310 Бела Паланка
Број телефона: 018/855-311
Званична интернет презентација: www.dzbelapalanka.org.rs

Дом здравља Димитровград
Адреса: Христо Смирненски 2, 18320 Димитровград
Број телефона: 010/361-966
Званична интернет презентација: нема

Дом здравља Пирот
Адреса: Војводе Момчила ББ, 18300 Пирот
Број телефона: 010/305408
Званична интернет презентација: www.dzpirot.rs

Апотека Пирот
Адреса: Вука Караџића 8, Пирот
Број телефона: 010/310-774
Званична интернет презентација: www.apoteka-pirot.rs

Општа болница Пирот
Адреса: Војводе Момчила ББ, 18300 Пирот
Број телефона: 010/312-822
Званична интернет презентација: www.pibolnica.rs

Завод за јавно здравље Пирот
Адреса: Кеј ББ, 18300 Пирот
Број телефона: 010/343-994
Званична интернет презентација: www.zzjzpirot.org.rs


Јабланички округ


Дом здравља Бојник
Адреса: Стојана Љубића ББ, 16205 Бојник
Број телефона: 016/821-179    
Званична интернет презентација: www.dzbojnik.org

Дом здравља Власотинце
Адреса: Моше Пијаде 2, 16210 Власотинце
Број телефона: 016/875-130
Званична интернет презентација: dz-vlasotince.weebly.com

Дом здравља Лебане

Адреса: Цара Душана 70, Лебане
Број телефона: 016/843-030
Званична интернет презентација: www.dzlebane.co.rs

Дом здравља Лесковац
Адреса: Светозара Марковића 116, 16000 Лесковац    
Број телефона: 016/233-701
Званична интернет презентација: www.dzleskovac.com

Апотека Лесковац
Адреса: Булевар Ослобођења 53 а, 16000 Лесковац
Број телефона: 016/213-960
Званична интернет презентација: www.apotekaleskovac.rs

Дом здарвља Медвеђа
Адреса: Николе Тесле 4, 16240 Медвеђа
Број телефона: 016/891-236, 016/891-237
Званична интернет презентација: www.dzmedvedja.com

Општа болница Лесковац
Адреса: Раде Кончара 9, 16000 Лесковац
Број телефона: 016/252500
Званична интернет презентација: www.bolnicaleskovac.org

Специјална болница за раехабилитацију "Гејзер" Сијарињска Бања, Медвеђа
Адреса: Краља Милана 16, 16246 Сијаринска Бања
Број телефона: 016/895-152
Званична интернет презентација: нема

Завод за јавно здравље Лесковац
Адреса: Максима Ковачевића 11, 16000 Лесковац
Број телефона: 016/245-219
Званична интернет презентација: www.zzjzle.org.rs


Пчињски округ


Дом здравља Босилеград
Адреса: Породин 11, Босилеград
Број телефона: 017/878 811
Званична интернет презентација: www.dzbosilegrad.org.rs

Дом здравља Бујановац
Адреса: Карађорђева ББ, 17520 Бујановац
Број телефона: 017/878-811
Званична интернет презентација: www.dzbujanovac.org.rs

Дом здравља Владичин Хан
Адреса: Николе Тесле ББ, 17510 Владичин Хан
Број телефона: 017/473-054, 017/472-678,017/473-021
Званична интернет презентација: нема

Дом здравља Прешево
Адреса: 15 Новембар 88, 17523 Прешево
Број телефона: 017/669-195
Званична интернет презентација: sr.dzpresevo.org

Здравствени центар Сурдулица
Адреса: Српских Владара 111, Сурдулица
Број телефона: 017/815-300
Званична интернет презентација: нема

Дом здравља Трговиште
Адреса: Краља Петра Првог Карађорђевића ББ, Трговиште
Број телефона: 017/452-210
Званична интернет презентација: нема

Апотека Врање
Адреса: Краља Стефана Првовенчаног 43, 17500 Врање
Број телефона: 017/400-731
Званична интернет презентација: apotekavranje.rs

Специјална болница за плућне болести Сурдулица
Адреса: Српских владара ББ, 17530 Сурдулица
Број телефона: 017/815-202
Званична интернет презентација: нема

Апотека Бујановац
Адреса: Карађорђе Петровић 246, 17520 Бујановац
Број телефона: 017/651-058
Званична интернет презентација: www.apotekabujanovac.co.rs

Специјална болница за рехабилитацију "Врањска Бања"
Адреса: Краља Петра I 7, 17542 Врањска Бања
Број телефона: 017/546-428
Званична интернет презентација: www.vranjskabanja.co.rs

Здравствени центар Врање
Адреса: Јована Јанковића Лунге 1, 17500 Врање
Број телефона: 017/421-550
Званична интернет презентација: www.zcvranje.com

Специјална болница за рехабилитацију Бујановац Бујановачка Бања
Адреса: Бујановачка бања, 17520 Бујановац
Број телефона: 017/651-292
Званична интернет презентација: www.specijalnabolnicabujanovackabanja.co.rs

Завод за јавно здравље Врање
Адреса: Јована Јанковића Лунге 1, 17500 Врање
Број телефона: 017/421310
Званична интернет презентација: www.zjzvranje.org.rs


Град Београд


Дом здравља Барајево

Адреса: Светосавска 91, Барајево
Број телефона: 011/8300-186
Званична интернет презентација: www.dzbarajevo.com

Дом здравља "Вождовац" Београд
Адреса: Устаничка 16, 11000 Београд
Број телефона: 011/3080-520
Званична интернет презентација: www.dzvozdovac.rs
Услуге: Заказивање прегледа

Дом здравља Врачар
Адреса: Бојанска 16, Врачар, 11000 Београд
Број телефона: 011/3402-522
Званична интернет презентација: www.dzvracar.org.rs

Дом здравља Гроцка
Адреса: Српско-грчког пријатељства 17, 11306 Гроцка
Број телефона: 011/8501-661, 011/8500-549
Званична интернет презентација: нема

Дом здравља Звездара
Адреса: Олге Јовановић 11, 11000 Београд
Број телефона: 011/3041-400
Званична интернет презентација: www.dzzvezdara.rs

Дом здравља Земун
Адреса: Раде Кончара 46, Земун
Број телефона: 011/2195-422
Званична интернет презентација: www.dzzemun.org.rs

Дом здравља Лазаревац
Адреса: Др Ђорђа Ковачевића 27, 11550 Лазаревац
Број телефона: 011/8123-141
Званична интернет презентација: https://dzlazarevac.rs

Дом здравља Младеновац
Адреса: Краљице Марије 15, 11400 Младеновац
Број телефона: 011/ 8231-980
Званична интернет презентација: www.dzmladenovac.rs

Дом здравља Обреновац
Адреса: Војводе Мишића 231, 11500 Обреновац
Број телефона: 011/3534900
Званична интернет презентација: www.domzdravljaobrenovac.com
Услуге: Заказивање прегледа

Дом здравља "Нови Београд"
Адреса: Гоце Делчева 30, 11000 Београд
Број телефона: 011 /2222-100
Званична интернет презентација: www.dznbgd.com
Услуге: Заказивање прегледа

Дом Здравља "Др Милутин Ивковић" - Палилула
Адреса: Кнез Данилова 16, Палилула Београд
Број телефона: 011/3224-321 до 329
Званична интернет презентација: www.dzpalilula.org.rs
Услуге: Заказивање прегледа

Дом здравља Раковица
Адреса: Краљице Јелене 22, Београд
Број телефона: 011/3054-401
Званична интернет презентација: dzrakovica.rs

Дом здравља Савски Венац
Адреса: Пастерова 1, 11000 Београд
Број телефона: 011/2068-800
Званична интернет презентација: www.dzsvenac.rs


Дом здравља Сопот
Адреса: Јелице Миловановић 12, Сопот
Број телефона: 011/8251-288
Званична интернет презентација: нема

Дом здравља "Стари град"
Адреса: Симина 27, 11000 Београд
Број телефона: 011/3215-600
Званична интернет презентација: dzstarigrad.org

Дом Здравља Др Симо Милосевић
Адреса: Пожешка 82,  Београд
Број телефона: 011/3538-300
Званична интернет презентација: www.dzcukarica.co.rs

Апотека Београд
Адреса: Бојанска 16/IV, 11000 Београд
Број телефона: 011/6452-648, 011/6436-320, 011/6456-448
Званична интернет презентација: www.apotekabeograd.co.rs

Завод за здравствену заштиту студената Београд
Адреса: Крунска 57, 11000 Београд
Број телефона: 011/2433-488
Званична интернет презентација: www.studpol.rs

Градски Завод за Хитну Медицинску Помоћ
Адреса: Франшеа Д епереа 5, 11000 Београд
Број телефона: 011/3615001; 011/3615002
Званична интернет презентација: www.beograd94.rs

Градски Завод за геронтологију и палијативно збрињавање
Адреса: Краља Милутина 52, Београд
Број телефона: 011/2067-800
Званична интернет презентација: www.gerontology.co.rs

Градски Завод за плућне болести и туберкулозу

Адреса: Прешевска 35, 11000 Београд
Број телефона: 011/3811-800
Званична интернет презентација: bolestipluca.org.rs

Градски завод за кожне и венеричне болести
Адреса: Џорџа Вашингтона 17, Београд
Број телефона: 011/324-91-92
Званична интернет презентација: www.kvb.org.rs

Специјална болница за ендемску нефропатију

Адреса: Др. Ђорђа Ковачевића 27, 11550 Лазаревац
Број телефона: 011/8120-164, 011/8121-882
Званична интернет презентација: www.nefropatijalaz.org.rs

Специјална болница за интерне болести Младеновац
Адреса: Војводе Мишића 2, 11400 Младеновац
Број телефона: 011/82-31-988; faks: 011/82-30-161
Званична интернет презентација: www.sbib.rs

Специјална болница за превенцију и лечење ЦВБ "Свети Сава"

Адреса: Немањина 2, 11000 Београд
Број телефона: 011/20 66 800
Званична интернет презентација: нема

Специјална болница за болести зависности
Адреса: Теодора Драјзера 44, Савски венац, 11000 Београд
Број телефона: 011/3671-429, 011/265-0802;
Званична интернет презентација: www.drajzerova.org.rs

Клиника за психијатријске болести "Др Лаза Лазаревић"
Адреса: Вишеградска 26, 11000 Београд
Број телефона: 011/3636400
Званична интернет презентација: www.lazalazarevic.rs

Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију

Адреса: Сокобањска 17а, 11000 Београд
Број телефона: 011/ 2667-755    
Званична интернет презентација: www.sbcprn.com

Специјална болница за рехабилитацију и ортопедску протетику
Адреса: Булевар Војводе Путника 7, 11000 Београд
Број телефона: 011/3690069
Званична интернет презентација: www.zop.rs

КБЦ Бежанијска коса
Адреса:Бежанијска коса ББ, 11000 Београд
Број телефона: 011/2606080, 011/3010700
Званична интернет презентација: www.bkosa.edu.rs

Клиничко болнички центар "Звездара"
Адреса: Димитрија Туцовића 161, 11000 Београд
Број телефона: 011/3806-969, 011/3806-333
Званична интернет презентација: www.kbczvezdara.rs

Клиничко болнички центар Земун - Београд
Адреса: Вукова 9, 11080 Земун
Број телефона: 011/3772 696
Званична интернет презентација: нема

Клинички центар Србије
Адреса: Пастерова 2, 11000 Београд
Број телефона: 011/3617777
Званична интернет презентација: www.kcs.ac.rs

КБЦ "Др Драгиша Мишовић" Дедиње
Адреса: Хероја Милана Тепића 1, Савски венац 11000 Београд
Број телефона: 011/3630600
Званична интернет презентација: www.dragisamisovic.bg.ac.rs

Институт за онкологију и Радиологију Србије
Адреса: Пастерова 14, 11000 Београд
Број телефона: 011/2067-100
Званична интернет презентација: www.ncrc.ac.rs

Клиника за неурологију децу и омладину
Адреса: др Суботића 6 а, 11000 Београд
Број телефона: 011/2658355
Званична интернет презентација: https://sites.google.com

Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије "Др Вукан Чупић"
Адреса: Радоја Дакица 6-8, 11070 Београд-Нови Београд
Број телефона: 011/3108108
Званична интернет презентација: www.imd.org.rs

Универзитетска дечја клиника
Адреса: Тиршова 10, 11000 Београд
Број телефона: 011/2060600
Званична интернет презентација: tirsova.rs
Услуге: Заказивање прегледа

Институт за неонатологију
Адреса: Краља Милутина бр. 50, 11000 Београд
Број телефона: 011/36-30-100
Званична интернет презентација: www.neonatologija.rs

Гинеколошко-акушерска клиника "Народни фронт"
Адреса: Краљице Наталије 62, Београд
Број телефона: 011/2068-250
Званична интернет презентација: gakfront.org

Институт за кардиоваскуларне болести "Дедиње"
Адреса: Хероја Милана Тепића бр. 1, Београд
Број телефона: 011/3601-702
Званична интернет презентација: www.ikvbd.com

ИОХБ "Бањица"
Адреса: Михаила Аврамовића 28, 11000 Београд
Број телефона: 011/666-0466
Званична интернет презентација: www.iohbb.edu.rs

Институт за рехабилитацију
Адреса: Сокобањска 17, Савски венац, 11000 Београд
Број телефона: 011/2660266, 011/8241100    
Званична интернет презентација: www.rehabilitacija.com

Институт за ментално здравље
Адреса: Палмотићева 37, 11000 Београд
Број телефона: 011/33-07-500, 011/33-07-510
Званична интернет презентација: www.imh.org.rs

Институт за реуматологију
Адреса: Ресавска 69, 11000 Београд
Број телефона: 011/3600800
Званична интернет презентација: www.reumatologija.org.rs

Клиника за рехабилитацију "Др Мирослав Зотовић"
Адреса: Сокобањска 13, 11000 Београд
Број телефона: 011/2660-755
Званична интернет презентација: www.rehabilitacija.rs

Завод за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију "Проф. Др Цветко Брајовић"
Адреса: Краља Милутина 52, 11000 Београд
Број телефона: 011/2686-615, 011/2681-667, 011/3617-932
Званична интернет презентација: www.zgp.org.rs

Институт за трансфизију крви Србије
Адреса: Светог Саве 39, 11000 Београд
Број телефона: 0113812700, 011/2442651
Званична интернет презентација: www.nbti.org.rs

Завод за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих послова
Адреса: Дурмиторска 9, Београд
Број телефона: 011/3615-665, 011/3615684, 011/3615-685, 011/3612-001
Званична интернет презентација: www.zzzzmup.rs

Институт за медицину рада Србије "Др Драгомир Карајовић"
Адреса: Делиградска 29, 11000 Београд
Број телефона: 011/3400 900
Званична интернет презентација: www.imrs.rs

Завод за биоциде и медицинску екологију
Адреса: Требевићка 16, 11030 Београд
Број телефона: 011/30-54-000
Званична интернет презентација: www.biocidi.org.rs

Институт за јавно здравље Србије "Др милан Јовановић Батут"
Адреса: др Суботића 5, 11000 Београд
Број телефона: 011/2684 566
Званична интернет презентација: www.batut.org.rs

Институт за вирусологију, вакцине и серуме "Торлак"
Адреса: Војводе Степе 458, 11152 Београд
Број телефона: 011/3976674
Званична интернет презентација: www.torlakinstitut.com

Градски Завод за Јавно Здрављe
Адреса: Стари град Булевар деспота Стефана 54а, 11000 Београд
Број телефона: 011/2078-600
Званична интернет презентација: www.zdravlje.org.rs


Косовскомитровачки управни округ


Здравствени центар Гњилане

Адреса: 38252 Шилово
Број телефона: 
Званична интернет презентација: нема