Средства буџета

Средства буџета износе:

596.892.000 динара

 

 

Средства на динарском рачуну БФ износе:

11.262.385,21  динара

 

 

Средства на девизном рачуну БФ износе:

2.099,88 евра