Активности

Активност 1: Подршка државним здравственим установама и институтима за јавно здравство у пружању здравствених услуга мигрантима

 

Ова активност подржава пружање здравствених услуга мигрантима у Србији у здравственим установама и институтима за јавно здравље РС. Здравствене установе на сва три нивоа здравствене заштите пружају лечење мигрантима за све врсте акутних и хроничних болести.

 

Локални домови здравља пружају: лечење у домовима примарне здравствене заштите, врше упућивање у болнице (ако је потребно уз медицинску пратњу хитне помоћ) ради стационарног лечења по клиничкој индикацији, врше лабораторијско тестирање, спроводе вакцинацију новорођенчади и малолетне деце у складу са календаром обавезне имунизације РС, врше ултразвучну и рендгенску дијагностику, обављају гинеколошке прегледе, обезбеђују превоз хитне помоћи, психолошку подршку као и стоматолошке услуге.

 

Секундарне и терцијарне здравствене установе пруђају: пружају специјалистичке прегледе, лабораторијске анализе, ултразвучно и рендгенско снимање, додатну

дијагностику у виду магнетне резонанце и компјутеризоване томографије (CT), хемодијализу, рехабилитацију, хоспитализацију према клиничким индикацијама, операције, и интерклинички медицински транспорт између установа секударног и терцијарног типа.

 

Регистрована стања у популацији миграната, тражилаца азила и избеглица:

 

Регистрована стања

Број

Гастроинтестиналне болести са дијарејом

3,242

Менингитис

0

Акутне инфекције доњег респираторног тракта

1,867

Повреде

312

Ујед животиња

16,460

Респираторне инфекције

49

Остало

1,887

 

Важна активност у доступности здравствене заштите за мигранте је адекватно обезбеђивање лекова - лекова, отц лекова, магистралних лекова (лекова који се производе у апотеци на основу упутства рецепта да се терапија прилагоди индивидуалним потребама пацијената), медицинских средстава, санитетског материјала као и набавке медицинског помагала за мигрантско становништво у Србији.

 

Активност 2: Санитарно-хигијенски надзор смештајних објеката који укључује: дезинфекцију, дезинсекцију и сузбијање штеточина

 

У условима колективног смештаја са привременим карактеристикама, због повећаних хигијенско-епидемиолошких ризика, надлежни заводи за јавно здравље спроводе хигијенски и епидемиолошки надзор у циљу одржавања повољне епидемиолошке ситуације.

 

Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ континуирано спроводи здравствени надзор над популацијом миграната који обухвата: праћење хигијенско-санитарног стања у свим центрима за азил и транзитно-прихватним центрима, пружа здравствену заштите мигрантима (спровођење имунизације) и врши праћење епидемиолошке ситуације у вези са факторима ризика од појаве заразних болести у околностима повећаног присуства мигрантске популације на територији Републике Србије.

 

Пројекат финансира пружање услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације (ДДД) од стране надлежног института или јавне здравствене установе, према епидемиолошким индикацијама и предлогу мера за превенцију и контролу заразних болести.

 

Заводи за јавно здравље који спроводе хигијенско епидемиолошки надзор

Центри

Градски завод за јавно здравље Београд

ПЦ Обреновац

АЦ Крњача

ПЦ Миксалиште

Завод за јавно здравље Пирот

ПЦ Дивљана

Завод за јавно здравље Пирот

ПЦ Пирот

Завод за јавно здравље Кикинда

ПЦ Кикинда

Завод за јавно здравље Суботица

ПЦ Суботица

Завод за јавно здравље Врање

 

ПЦ Босилеград

ПЦ Врање

ПЦ Прешево

ПЦ Бујановац

Завод за јавно здравље Сремска Митровица

 

ПЦ Адашевци

ПЦ Принциповац

ПЦ Шид

Завод за јавно здравље Шабац

АЦ Бања Ковиљача

Завод за јавно здравље Ваљево

АЦ Боговађа

Завод за јавно здравље Ужице

АЦ Сјеница

Завод за јавно здравље Нови Пазар

АЦ Тутин

 

Заводи за јавно здравље који пружају услуге дезинфекције, дезинсекције и дератизације

 

Центри

Завод ѕа биоциде и медицинску екологију

ПЦ Обреновац

АЦ Крњача

ПЦ Миксалиште

Завод за јавно здравље Пирот

ПЦ Дивљана

Завод за јавно здравље Пирот

ПЦ Пирот

Завод за јавно здравље Кикинда

ПЦ Кикинда

Завод за јавно здравље Сремска Митровица

 

ПЦ Суботица

Завод за јавно здравље Врање

 

ПЦ Босилеград

ПЦ Врање

ПЦ Прешево

ПЦ Бујановац

Завод за јавно здравље Сремска Митровица

 

ПЦ Адашевци

ПЦ Принциповац

ПЦ Шид

Завод за јавно здравље Шабац

АЦ Бања Ковиљача

Завод за јавно здравље Ваљево

АЦ Боговађа

Завод за јавно здравље Ужице

АЦ Сјеница

Завод за јавно здравље Нови Пазар

АЦ Тутин

 

У колективним смештајима, због повећаних хигијенско-епидемиолошких ризика, надлежни заводи за јавно здравље спроводе следеће активности:

  • Једном недељно спроводе санитарно-хигијенски надзор смештајних објеката који обухвата контролу услова одржавања хигијене смештаја и одржавање опште и личне хигијене, контролу снабдевања безбедном пијаћом водом; контролу уклањања свих врста отпадних материјала и других фактора животне средине који може имати утицај на здравље и контролу присуства потенцијалних извора загађења воде, хране и животне средине. Ова контрола такође укључује узорковање и испитивање здравствене исправности хране и воде за пиће.
  • Врше дезинфекцију просторија једном недељно док се услуге дератизација, депедикулације и дезинсекције спроводе по потреби.

 

Активност 3: Превенција појаве настана заразних болести у мигранстској популацији

3а. Вакцинација малолетних миграната

 

Пројектом је предвиђена активност обавезне вакцинације малолетних миграната у складу са одредбама Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС“ број 15/16), односно Правилником о програму обавезне и препоручене имунизације становништва против одређених заразних болести („Службени гласник РС“ број 112/17, 11/18). У периоду од 13.03.2020. до 02.07.2021. године Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ je, у сарадњи са надлежним заводима за јавно здравље и домовима здравља, реализовао вакцинацију малолетних миграната који бораве на територији Републике Србије у центрима азил и прихватним центрима.

 

Вакцинација малолетних миграната спроводи се у складу са циљевима зацртаним у Уредби о заштити становништва од заразних болести у Србији, резултатима

достигнутим у области вакцинама превентабилних болести, неопходности достизања и одржавања имунитета у популацији миграната у циљу превенције спорадичног и епидемијког јављања одређених заразних болести.

 

У наведеном периоду, апликовано је укупно 2010 доза вакцина у складу са

претходним узрастом и вакциналним статусом, а према Програму обавезне и

препоручене имунизације становништва против заразних болести. Имунизација је спроведена у више кругова, уз поштовање размака између давања доза исте вакцине и уз поштовање мера због епидемиолошке ситуације COVID-19.

 

У периоду од 13.03. до 09.10.2020. године укупно су вакцинисана 364 лица и

апликовано 713 доза вакцина (309 MMR, 241 dT, 19 DT, 41 IPV, 37 DTaP-IPV-Hib, 58 Hep B за децу, 8 Hep B за одрасле) у следећим центрима за азил/прихватним центрима:

- Центар за азил Крњача, 13.03.2020. године: вакцинисана су 74 лица и апликована је 141 доза вакцина (62 MMR, 49 dT, 19 DT, 10 Hep B за децу, 1 Hep B за одрасле);

- Центар за азил Крњача, 25.09.2020. године: вакцинисана су 73 лица и апликоване су 142 дозе вакцина (55 MMR, 25 dT, 31 IPV, 3 DTaP-IPV-Hib, 27 Hep B за децу, 1 Hep B за одрасле);

- Центар за азил Боговађа, 29.09.2020. године: вакцинисана су 52 лица и апликоване су 104 дозе вакцина (52 MMR, 52 dT);

- Прихватни центар Шид-станица, 01.10.2020. године: вакцинисано је 56 лица и апликовано је 111 доза вакцина (48 MMR, 40 dT, 3 IPV, 10 DTaP-IPV-Hib, 10 Hep B за децу);

- Прихватни центар Сомбор, 02.10.2020. године: вакцинисано је 28 лица и апликовано 56 доза вакцина (28 MMR, 27 dT, 1 IPV),

- Центар за азил Сјеница, 06.10.2020. године: вакцинисана су 23 лица и апликовано је 46 доза вакцина (18 MMR, 22 dT, 6 Hep B за одрасле).

- Прихватни центар Врање, 08.10.2020. године: вакцинисано је 51 лице и апликовано 99 доза вакцина (39 MMR, 19 dT, 6 IPV, 24 DTaP-IPV-Hib, 11 Hep B за децу);

- Прихватни центар Прешево, 09.10.2020. године: вакцинисано је 7 лица и апликовано 14 доза вакцина (7 MMR, 7 dT).

 

У периоду од 26.10. до 06.11.2020. године укупно је вакцинисано 218 лица и апликовано 427 доза вакцина (178 MMR, 147 dT, 12 IPV, 46 DTaP-IPV-Hib, 44 Hep B) у следећим центрима за азил/прихватним центрима:

- Центар за азил Бања Ковиљача, 26.10.2020. године: вакцинисана су 4 лица и апликовано је 6 доза вакцина (3 MMR, 2 dT, 1 Hep B);

- Прихватни центар „Кућа спаса“ Лозница, 26.10.2020. године: вакцинисана су 4 лица и апликовано је 8 доза вакцина (4 MMR, 4 dT);

- Центар за азил Боговађа, 27.10.2020. године: вакцинисано је 38 лица и апликовано је 76 дозавакцина (38 MMR, 38 dT);

- Прихватни центар Шид-станица, 28.10.2020. године: вакцинисано је 59 лица и апликовано је 116 доза вакцина (50 MMR, 36 dT, 4 IPV, 15 DTaP-IPV-Hib, 11 Hep B);

- Центар за азил Крњача, 30.09.2020. године: вакцинисано је 48 лица и апликоване су 93 дозе вакцина (27 MMR, 27 dT, 5 IPV, 13 DTaP-IPV-Hib, 21 Hep B);

- Центар за азил Сјеница, 03.11.2020. године: вакцинисано је 14 лица и апликовано је 27 доза вакцина (12 MMR, 12 dT, 2 IPV, 1 Hep B).

- Прихватни центар Врање, 05.11.2020. године: вакцинисано је 36 лицa и апликованa je 71 доза вакцина (29 MMR, 16 dT, 1 IPV, 15 DTaP-IPV-Hib, 10 Hep B);

- Прихватни центар Бујановац, 06.11.2020. године: вакцинисано је 15 лица иапликовано 30 доза вакцина (15 MMR, 12 dT, 3 DTaP-IPV-Hib).

 

У периоду од 01.12. до 04.12.2020. године укупно су вакцинисана 73 лица и апликовано 146 доза вакцина (57 MMR, 49 dT, 7 IPV, 13 DTaP-IPV-Hib, 20 Hep B) уследећим центрима за азил/прихватним центрима:

- Центар за азил Сјеница, 01.12.2020. године: вакцинисано је 12 лица и апликовано је 24 доза вакцина (8 MMR, 8 dT, 4 IPV, 4 Hep B).

- Дом за малолетне мигранте „Кућа спаса“, Лозница, 02.12.2020. године: вакцинисано је 6 лица и апликовано је 12 доза вакцина (6 MMR, 6 dT);

- Центар за азил Бања Ковиљача, 02.12.2020. године: вакцинисана су 4 лица и апликовано је 8 доза вакцина (3 MMR, 1 dT, 1 DTaP-IPV-Hib, 3 Hep B);

- Прихватни центар Врање, 03.13.2020. године: вакцинисано је 21 лице и апликоване су 42 дозе вакцина (10 MMR, 5 dT, 2 IPV, 12 DTaP-IPV-Hib, 13 Hep B);

- Прихватни центар Бујановац, 04.12.2020. године: вакцинисано је 30 лица и апликовано 60 доза вакцина (30 MMR, 29 dT, 1 IPV).

 

У периоду од 07.05. до 19.05.2021. године укупно су вакцинисана 73 лица и

апликовано 395 доза вакцина (139 MMR, 15 DT, 133 dT, 21 IPV, 25 DTaP-IPV-Hib, 62 Hep B) у следећим центрима за азил/прихватним центрима:

- Центар за азил Kрњача, 07.05.2021. године: вакцинисано је 58 лица и апликовано

је 106 доза вакцина (23 MMR, 28 dT, 14 DT, 14 IPV, 6 DTaP-IPV-Hib, 21 Hep B);

- Прихватни центар Врање, 10.05.2021. године: вакцинисано је 21 лице и апликованo je 37 дозa вакцина (8 MMR, 5 dT, 3 IPV, 7 DTaP-IPV-Hib, 14 Hep B);

- Прихватни центар Босилеград, 11.05.2021. године, вакцинисано је 6 лицa и апликованo je 12 дозa вакцинa (6 MMR, 5 dT, 1 DTaP-IPV-Hib);

- Прихватни центар Бујановац, 12.05.2021. године: вакцинисано је 18 лица и апликовано 36 доза вакцина (17 MMR, 10 dT, 3 DTaP-IPV-Hib, 6 Hep B);

- Прихватни центар Шид-станица, 13.05.2021. године: вакцинисано је 35 лица и апликоване су 64 дозе вакцина (19 MMR, 1 DT, 24 dT, 8 DTaP-IPV-Hib, 12 Hep B);

- Прихватни центар Сомбор, 14.05.2021. године: вакцинисано је 20 лица и апликованo je 40 дозa вакцина (20 MMR, 19 dT, 1 Hep B);

- Центар за азил Боговађа, 19.05.2021. године, вакцинисано је 50 лица и апликованo je 100 дозa вакцина (46 MMR, 42 dT, 4 IPV, 8 Hep B).

 

У периоду од 03.06. до 02.07.2021. године укупно je вакцинисанo 181 лицe и апликовано 329 доза вакцина (112 MMR, 10 DT, 105 dT, 15 IPV, 17 DTaP-IPV-Hib, 70 Hep B) у следећим центрима за азил/прихватним центрима:

- Прихватни центар „Кућа спаса“ Лозница, 03.06.2021. године: вакцинисанe су 3 лица и апликовано је 6 доза вакцина (3 dT, 28, 3 Hep B);

- Центар за азил Kрњача, 04.06.2021. године: вакцинисано је 41 лицe и апликовано је 77 доза вакцина (31 MMR, 21 dT, 6 DT, 1 IPV, 8 DTaP-IPV-Hib, 10 Hep B);

- Прихватни центар Врање, 08.06.2021. године: вакцинисано је 20 лицa и апликованo je 38 дозa вакцина (10 MMR, 10 dT, 5 IPV, 5 DTaP-IPV-Hib, 8 Hep B);

- Прихватни центар Бујановац, 08.06.2021. године, вакцинисано је 5 лицa и апликованo je 10 дозa вакцинa (5 MMR, 5 dT);

- Прихватни центар Прешево, 09.06.2021. године: вакцинисано је 6 лица и апликовано 12 доза вакцина (6 MMR, 6 dT);

- Прихватни центар Шид-станица, 10.06.2021. године: вакцинисано је 26 лица и апликовано је 49 дозе вакцина (14 MMR, 2 DT, 8 dT, 8 IPV, 4 DTaP-IPV-Hib, 13 Hep B);

- Прихватни центар Сомбор, 11.06.2021. године: вакцинисанa су 2 лица и апликованo су 4 дозе вакцине (2 MMR, 2 dT);

- Центар за азил Боговађа, 22.06.2021. године, вакцинисанa су 43 лица и апликованo je 86 дозa вакцина (42 MMR, 39 dT, 1 IPV, 4 Hep B).

- Прихватни центар „Кућа спаса“ Лозница, 02.07.2021. вакцинисано је 6 лица и апликованo je 12 дозa вакцина (6 dT, 6 Hep B).

- Центар за азил Kрњача, 02.07.2021. године: вакцинисано је 29 лица и апликовано је 35 доза вакцина (2 MMR, 2 DT, 5 dT, 26 Hep B);

 

Укупан број апликованих вакцина

Укупан број вакцинисане деце

Укупан број вакцинисане децде женског пола

Укупан број вакцинисане деце мушког пола

2010

909

291

753

 

3б. Вакцинација миграната против коронавируса SARS CoV-2

Одмах по стварању услова за имунизацију домицилног станвништва вакцином против коронавируса SARS CoV-2 отпочело се са активностима на успостављању квалитетног информисања мигранстске популације о предностима вакцинације што је резултирало да се јдан број миграната определи за вакцинацију. У до сада три организована круга вакцинације укупно је имунизовано 456 миграната старијих од 18 година у више центараза азил и транзитноприхватних центара, уз напомену да се настављају промотивне активности на овом плану ради наставка имунизације у овој популацији и због сталне флуктуације и доласка нових мираната.

Активност 4: Људски ресурси

 

Ова бесповратна средства предвиђају директну подршку запошљавању додатног особља како би се осигурало континуирано и адекватно функционисање здравствених јединица у центрима, као и континуирана и доступна здравствена заштита миграната. Бесповратна средства намењена су за ангажовање обученог особља које је специјализовано за рад са мигрантима, локалним здравственим радницима, организацију рада медицинских тимова сачињених од лекара, медицинских сестара / техничара и психолога у центрима за азил и транзитно / прихватним центрима за пружање здравствене заштите у сарадњи са надлежном и територијално најближом здравственом установом примарног нивоа здравствене заштите.

 

Пројекат финансира ангажовање 18 доктора медицине, 21 медицинског техничара и 5 психолога.

 

Мигранти, избеглице и азиланти, било да су смештени у центрима или ван њих (нпр. У приватном смештају), имају приступ свим здравственим услугама. Међутим, ако су смештени у транзитно-прихватним центрима или центрима за азил, здравствене услуге на примарном нивоу пружа им медицински тим ангажован у кампу, преко територијално надлежног дома здравља. Ако је пацијенту потребна даља дијагностика која захтева лабораторијске претраге или услуге за које је потребно користити посебну медицинску опрему, мигранти, избеглице и азиланти упућују се даље у надлежни дом здравља. Ако постоје медицинске индикације које превазилазе примарни ниво услуга, мигранти, избеглице и тражитељи азила даље се упућују на институције секундарног и терцијарног нивоа. Све здравствене услуге пружају се према утврђеној процедури и у координацији са медицинским тимовима у центрима.

 

Ангажовање медицинских тимова укључује запошљавање лиценцираних лекара и медицинских техничара из Националног бироа за запошљавање. Поред подршке планиране пружањем услуга, пројекат служи да се континуирано ради са медицинским особљем које већ има искуства са мигрантском популацијом и да се на тај начин обезбеди одржавање основног знања. Министарство здравља обезбеђује да се пружање услуга врши на јединствен и стандардизовани начин у складу са владиним препорукама и да се те услуге не преклапају/дуплирају на истим локацијама, чиме се обезбеђује ефикасна и рационализована примена активности.