Лице за заштиту података о личности

Лице одређено за заштиту података о личности извршава своје обавезе прописане чланом 58. Закона о заштити података о личности ( „Сл.гласник РС“ бр.87/2018 од 13.11.2018.).

 

Лице за заштиту података о личности одређено од стране Министарства здравља:

 

-Јелена Миливојевић

Email: jelena.milivojevic@zdravlje.gov.rs