Надзорни одбор

Председник:

Веран Матић, Председник Управног одбора Фонда “Б92”

Чланови:

  1. Сандра Павловић, Национална организација за ретке болести Србије,
  2. Дејан Пантелић, новинар,
  3. Наташа Дамјановић, новинар,
  4. др Синиша Дучић, директор Универзитетске дечје клинике,
  5. доц. др Радоје Симић, вршилац дужности директора института за здравствену заштиту мајке и детета “Др Вукан Чупић”