Позив за достављање понуда за испоруку Microsoft Office Professional 2016

Република Србија

Министарство здравља

 

Позив за достављање понуда

„Други пројекат развоја здравства Србије“

Зајам бр. 8338-YF

Уговор/понуда бр: RS-SSHP-8338YF-SH-G-18-1.1.23

 

Република Србија добила је финансијска средства од Светске банке за трошкове „Другог пројекта развоја здравства Србије“ и намерава да део тих средстава искористи за плаћања по доленаведеном уговору.

 

Министарство здравља Републикe Србијe, преко своје Јединице за управљање пројектима (ЈКП) позива квалификоване понуђаче да  доставе понуде за испоруку Microsoft Office Professional 2016, за потребе Републичког фонда за здравствено осигурање, по уговору број RS-SSHP-8338YF-SH-G-18-1.1.23.

 

Тендер ће бити спроведен према националним процедурама надметања наведеним документу Светске банке: Guidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits,  (важеће издање), и отворен је за све квалификоване понуђаче као што је дефинисано у смерницама.

 

Заинтересовани понуђачи могу добити додатне информације и прегледати конкурсну документацију у ЈКП на доленаведеној адреси, радним данима од 09.00 до 15.00 часова.

 

Заинтересовани понуђачи могу бесплатно добити комплетну конкурсну документацију на српском језику подношењем писменог захтева на доленаведеној адреси. Документ ће бити послат мејлом.

 

Све понуде морају бити достављене на доленаведену адресу мејлом до 13. јула 2018.  Неблаговремене понуде биће одбијене.

 

Дом здравља Савски венац

Гђа Тамара Новаковић, ИТ консултант

„Други пројекат развоја здравства Србије“

Пастерова 1, 11000 Београд

Република Србија

 

Тел. 1: +381 11 36 06 403

Тел. 2: +381 11 36 06 402

Факс:  +381 11 36 06 400

Електронска пошта: tamara.novakovic@zdravlje.gov.rs

 

Београд 02.07.2018.