Обавештење о набавкама

Република Србија

Министарство здравља

 

 

Република Србија примила је од Светске банке финансијска средства у износу од 25.000.000 евра за трошкове „Другог пројекта развоја здравства Србије - додатно финансирање“ (Зајам бр. 8830-YF). Пројекат је постао ефективан 24. јула 2018. године. Наведена средства ће бити употребљена за плаћање роба, радова, неконсултантских и консултантских услуга у складу са планом набавке и процедурама које су одобрене од стране Светске банке и објављене на интернет страници Светске банке.

 

 

Београд 26.07.2018.