Захтев за достављање израза заинтересованости (консултантске услуге – избор консултанта – индивидуални консултанти)

Република Србија

Министарство здравља

 

 

захтев за достављање израза заинтересованости

(консултантске услуге – избор консултанта – индивидуални консултанти)

 

Назив пројекта:    Други пројекат развоја здравства Србије

Зајам број.:                        8338YF

 

Република Србија примила је од Међународне банке за обнову и развој (The World Bank) зајам за финансирање трошкова Другог пројекта развоја здравства Србије и намерава утрошити део средстава овог зајма за плаћања по уговору за услуге:

 

Назив задатка:      Консултант за унапређење контроле квалитета извештавања по систему ДСГ – лекар

 

Број уговора:        RS-SSHP-8338YF-CS-IC-18 -1.1.24

 

Консултантске услуге (“Услуге”) обухватају следеће главне активности:

 

-     пружање саветодавне подршке пројектним активностима везаним за даљу реализацију и развој система плаћања за акутно болничко лечење на основу учинка по основу дијагностички сродних група (ДСГ),

-     организација, подршка и обезбеђивање обука како би се ојачао капацитет болничког особља за примену ДСГ,

-     подршка унапређењу механизама финансирања за неакутно лечење у болницама, укључујући амбулантне и хитне службе, као и дуготрајно и палијативно збрињавање;

 

Детаљан пројектни задатак за горенаведене консултантске услуге постављен је на интернет адресу Министарства здравља, http://www.mz.gov.rs/

 

Трајање овог задатка је до маја 2019. У случају задовољавајућег учинка, консултанту може бити продужен уговор до краја трајања пројекта.

 

Министарство здравља Републике Србије, путем своје Јединице за координацију пројекта (ЈКП), позива индивидуалне консултанте (физичка лица) да изразе свој интерес у обезбеђивању услуга Републичког фонда за здравствено осигурање (РФЗО) у следећим градовима:

 

  • Чачак, 1 консултант
  • Ужице, 1 консултант
  • Бор, 1 консултант
  • Нови Сад, 1 консултант
  • Панчево, 1 консултант

 

Заинтересовани индивидуални консултанти (физичка лица) треба да доставе своју радну биографију и друге пратеће документе којима доказују да поседују тражене квалификације и потребно радно искуство за пружање тражених услуга.  

 

Примљени изрази заинтересованости биће оцењени у складу са доленаведеним критеријумима:

 

  • опште -  50 поена
  • радно искуство  - 30 поена
  • вештине - 20 поена

 

На свакој пријави јасно назначити назив задатка и локацију (град) за који се кандидат пријављује. Могућа је пријава на највише 2 (две) од наведених 5 локација.

 

Избор консултанта извршиће се у складу са IC (Individual Consultant) процедурама дефинисаним у смерницама Светске банке: Избор и запошљавање консултаната од стране зајмопримаца Светске банке из јануара 2011. године. Заинтересовани консултанти додатне информације могу добити на адреси наведеној у наставку текста, сваког радног дана од 9.00 до 15.00 часова.

 

Пријаве  морају бити достављене на адресу наведену у наставку текста, (лично, мејлом, или поштом) до среде 15. августа 2018.  Заинтересовани кандидати у обавези су да у пријави наведу број уговора за који се пријављују и локацију (град).

  

Дом здравља Савски венац

Други пројекат развоја здравства Србије

Пастерова 1, 11000 Београд

 

Teл 1: +381 11 36 06 403

Teл 2: +381 11 36 06 402

Fax:   +381 11 36 06 400

E-mail:  office_pcu@zdravlje.gov.rs