О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Република Србија

Министарство здравља

Бр.: 401-00-118/2018-07

Датум :9. август 2018. године

Немањина 22-26

Б е о г р а д

 ФЛ

 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

 

Због малог броја пријава пројеката приспелих на основу Јавних позива за реализацију Програма 1809 „Превенција и контрола водећих незаразних болести“ Пројекти 0002 „Подршка активностима здравствених установа у области онколошке здравствене заштите“ и 0003 „Подршка активностима здравствених установа“ , објављеног на интернет страници Министарства здравља 18. јула 2017. године   продужава се рок за пријаву пројеката закључно са 22. августом 2018. године.

 

 

 

С поштовањем,

 

МИНИСТАР

асс. др Златибор Лончар