О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Република Србија

Министарство здравља

Бр.: 401-00-119/2018-07-1     

Датум : 24. септембар 2018. године

Немањина 22-26

Б е о г р а д

 ФЛ

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

 

О ОДБИЈЕНИМ ПРЕДЛОЗИМА ПРОЈЕКАТА ПРИСТИГЛИХ ПО ЈАВНИМ ПОЗИВИМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА  ИЗ ПРОГРАМА 1809 „ПРЕВЕНЦИЈА И КОНТРОЛА ВОДЕЋИХ НЕЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ“ ПРОЈЕКАТ 0002-„ПОДРШКА АКТИВНОСТИМА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У ОБЛАСТИ ОНКОЛОШКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У 2018. ГОДИНИ“, ОД 18. ЈУЛА 2018. ГОДИНЕ

 

 

Министарство здравља обавештава подносиоце пројеката пристиглих по основу Јавних позива од 18. јула 2018. године, да пријављени пројекат није у складу са условима изнетим у Јавном позиву и да је из следећих разлога одбијен:

 

Установа :

 

Назив пројекта :

Разлог одбијања :

Институт за јавно здравље Србије „др Милан Јовановић Батут“

Организација пилот пројекта кроз развој и формирање пет теледермоскопских скрининг јединица за рано откривање

малигнитета коже у Србији

-директор установе учествује у

 пројекту;

-накнаде за рад неприхватљиво

 високе;

-пројекат предвиђа промене у

 организацији рада здравствене

 службе, што није предвиђено

 Јавним позивом;

-предлог пројекта има за циљ

 утврђивање квалитета нове

 здравствене технологије чији јуе

 власник приватно предузеће

 наведено као партнер на

 пројекту о трошку буџета

 Републике Србије;

-специјализоване услуге пружа

 приватно предузеће а позив је

 упућен искључиво

 здравственим установама;

-није наведено које услове у

 погледу опреме морају да

 испуне здравствене установе где

 би се пилот пројекат спроводио,

 а неадекватна рачунарска

 опрема је наведена као ризик за

 спровођење пројекта;

-трошкови нису разврстани

 према ономе што је обука за

 здравствене раднике у

 дермоскопским поступцима и

 обуке за рад на софтверу;

-није наведена стварна цена

 коштања софтверског пакета,

 ко, како и под којим условима

 врши неопходно одржавање и

 колико би то као инвестиција

 коштало Републику Србију;

-процена квалитета

 прикупљених података би се

 вршила на основу упоредне

 анализе са подацима

 прикупљеним пре 15 година у 

 другој климатској зони, што

 доводи у питање саму анализу.

 

Како није било других пријављених предлога пројеката, Јавни позив се понавља.

 

 

МИНИСТАР

асс. др Златибор Лончар