Други пројекат развоја здравства Србије

Опис пројекта

 

            Циљ овог пројекта је да допринесе побољшању ефикасности и квалитета система здравствене заштите у Републици Србији кроз јачање: (i) система финансирања, набавке и одржавања у здравству; (ii) система унапређења квалитета и управљања лечењем приоритетних незаразних болести.

Пројекат се састоји од четири компоненте:

 

  1. Унапређење финансирања у систему здравствене заштите
  2. Унапређење приступа квалитетној здравственој заштити
  3. Унапређење квалитета здравствене заштите
  4. Мониторинг, евалуација и управљање пројектом