Национални водич добре клиничке праксе

У складу са иницијативама Уједињених нација, Светске здравствене организације, Европског центра за превенцију и контролу болести и других међународних здравствених институција, од новембра 2015. године Министарство здравља се прикључује глобалним напорима за сузбијање антимикробне резистенције и рационалну употребу антибиотика. У оквиру „Другог пројекта развоја здравства Србије“ Министарства здравља, који се финансира из кредита Светске банке, покренуто је низ мера и активниости. 

Министарство здравља формирало је Радну групу за израду националног водича добре клиничке праксе за рационалну употребу антибиотика са циљем да се добије свеобухватни, на доказима засновани и у пракси употребљиви водич. Национални водич добре клиничке праксе за рационалну употребу антибиотика је помоћ и подршка лекарима практичарима у избору правог терапијског приступа у примени антибиотика за све нивое здравствене заштите, што нам обезбеђује унапређење и уједначавање лекарске праксе и унапређење квалитета пружања здравствених услуга. Такође, широком применом овог водича могу се кориговати прописивачке навике лекара што доводи и до смањења потрошње антибиотика и стопе резистенције у Србији.

Циљ националног водича добре клиничке праске је да се мотивишу здравствени радници да у својој свакодневној пракси користе препоруке засноване на доказима и на тај начин допринесу унапређењу квалитета и безбедности пацијената у систему здравствене заштите Републике Србије.