О Б А В Е Ш Т Е Њ Е ОДБИЈЕНИ УГ 2019

Београд 07.03.2019.

О Б А В Е Ш Т Е Њ ЕО ОДБИЈЕНИМ ПРЕДЛОЗИМА ПРОЈЕКАТА ПРИСТИГЛИХ ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА  ИЗ ПРОГРАМА 1802 „ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА“ ПРОЈЕКАТ 0012-„ ПОДРШКА АКТИВНОСТИМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ“, ОД 5. ФЕБРУАРА 2019.. ГОДИНЕ

 

Министарство здравља обавештава подносиоце пројеката пристиглих по основу Јавног позива од 5. фебруара 2019.. године, да следећи пријављени пројекти нису у складу са условима изнетим у Јавном позиву и да су из тих разлога одбијени.

 

Разлози за одбијање предлога пројеката су следећи :

 

 • Захтев за набавку опреме или закуп простора;
 • некомплетна пријава;
 • непостојање правног оквира за спровођење активности пројекта;
 • недефинисаност пројекта;
 • низак обухват корисника;
 • тражена средства намењена спровођењу континуиране едукације здравствених радника и здравствених сарадника;
 • статутом није предвиђено деловање удружења у области здравља;
 • активности су већ спроведене ранијих година;
 • активности које спадају у област здравствене заштите или заштите јавног здравља а које се спроводе без учешћа територијално надлежних здравствених установа;
 • буџет пројекта није усклађен са захтевима из матрице М4
 • активности које се већ финансирају из буџета Републике Србије.

 

У складу са напред наведеним, Министарство здравља је одбацило следеће пријаве пројеката :

 

Удружење :

Назив пројекта :

Разлог одбијања :

Центар за пружање емотивне подршке и превенцију самоубиства „Срце“

Емотивна подршка младима...

Закуп простора; Јавни позив не предвиђа финансирање виртуелних активности и рад са људима преко инетрнета него искључиво лични контакт

Друштво за борбу против рака Сомбор

Да нам Сунце буде пријатељ

Неадекватан буџет; нејасно финансирање других донатора; слична активност се већ финансира из буџета Републике Србије

Хуманитарна организација Блаце

Ментална хигијена старих

Деловање у области здравља није предвиђено статутом удружења

Српска асоцијација за психоонкологију

Заштита менталног здравља

Неадекватан буџет (преко 70% буџета накнаде за рад)

Удружење економиста и правника

Књижење и здравље

50% буџета планирано за рекреацију; рекреација као активност није Јавним позивом предвиђена за финансирање;

Удружење херниолога Србије

Едукација хирурга

У складу са Законом о здравственој заштити, удружење грађана нема законску могућност да обучава здравствене раднике за примену нових здравствених технологија; наведено је искључива надлежност здравствених установа.

Удружење медицинских сестара и техничара примарне здравствене заштите

Едукација и оснаживање здравствених радника за комуникацију са пацијентима у установама примарне здравствене заштите у Републици Србији

Трошкови спровођења програма континуиране едукације за здравствене раднике и сараднике нису предмет Јавног позива

 


МИНИСТАР

асс. др Златибор Лончар