О Б А В Е Ш Т Е Њ Е ОДБИЈЕНИ РАК 2019

Београд 07.03.2019.

О Б А В Е Ш Т Е Њ ЕО ОДБИЈЕНИМ ПРЕДЛОЗИМА ПРОЈЕКАТА ПРИСТИГЛИХ ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА  ИЗ ПРОГРАМА 1809 „ПРЕВЕНЦИЈА И КОНТРОЛА ВОДЕЋИХ НЕЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ“ ПРОЈЕКАТ 0002-„ПОДРШКА АКТИВНОСТИМА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У ОБЛАСТИ ОНКОЛОШКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У 2019. ГОДИНИ“, ОД 5. ФЕБРУАРА 2019.. ГОДИНЕМинистарство здравља обавештава подносиоце пројеката пристиглих по основу Јавних позива од 5. фебруара 2019.. године, да пријављени пројекти нису у складу са условима изнетим у Јавном позиву и да су из тих разлога одбијени.

 

Разлози за одбијање предлога пројеката су следећи :

 

 • Захтев за набавку опреме;
 • редован рад здравствених установа који се финансира из средстава обавезног здравственог осигурања или из средстава буџета Републике Србије којима се финансира општи интерес у здравству;
 • некомплетна пријава;
 • пријава пројекта од стране удружења;
 • едукације које се могу спровести у Републици Србији;
 • едукације за које су здравственим установама већ одобравана средства ранијих година;
 • активности представљају организацију континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике;
 • непостојање законског оквира за спровођење активности пројекта;
 • недефинисаност пројекта;
 • активности су већ спроведене ранијих година;
 • буџет пројекта није усклађен са захтевима из матрице М1.

 

У складу са напред наведеним, Министарство здравља је одбацило следеће пријаве пројеката :

 

Установа :

Назив пројекта :

Разлог одбијања :

Општа болница Нови Пазар

Ангажовање патолога ради постављања правовремене патохистолошке дијагностике туморских промена на гениталним органима, дојци и колоректалној регији

Јавни позив у активностима не предвиђа омогућавање услова за ангажовање здравствених радника из других здравствених установа за послове из делатности ЗУ услед дефицитарности одређене врсте здравствених радника.

Здравствени центар Ужице

Едукација за цитоскринере из области онколошке здравствене заштите

Јавни позив предвиђа упућивање на стручно усавршавање искључиво лекара специјалиста а не струковних сестара/техничара

 

МИНИСТАР

асс. др Златибор Лончар