О Б А В Е Ш Т Е Њ Е ОДБИЈЕНИ РОМИ 2019

Београд 07.03.2019.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

О ОДБИЈЕНИМ ПРЕДЛОЗИМА ПРОЈЕКАТА ПРИСТИГЛИХ ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА  ИЗ ПРОГРАМА 1802 „ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА“ ПРОЈЕКАТ 0012-„ УНАПРЕЂЕЊЕ ДОСТУПНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ РОМСКОЈ ПОПУЛАЦИЈИ“, ОД 5. ФЕБРУАРА 2019.. ГОДИНЕ

 

Министарство здравља обавештава подносиоце пројеката пристиглих по основу Јавног позива од 5. фебруара 2019.. године, да следећи пријављени пројекти нису у складу са условима изнетим у Јавном позиву и да су из тих разлога одбијени.

 

Разлози за одбијање предлога пројеката су следећи :

 

  • Захтев за набавку опреме;
  • некомплетна пријава;
  • непостојање правног оквира за спровођење активности пројекта;
  • недефинисаност пројекта;
  • низак обухват корисника;
  • активности су већ спроведене ранијих година;
  • активности које спадају у област здравствене заштите или заштите јавног здравља а које се спроводе без учешћа територијално надлежних здравствених установа;
  • буџет пројекта није усклађен са захтевима из матрице М4
  • активности које се већ финансирају из буџета Републике Србије.

 

У складу са напред наведеним, Министарство здравља је одбацило следеће пријаве пројеката :

 

Удружење :

Назив пројекта :

Разлог одбијања :

Ромско срце

Здравље наше деце је на првом месту

Неадекватан буџет; активности које Министарство већ финансира путем рада здравствених медијаторки

Радгост

Путокази здравља

Неадекватан буџет; предвиђено вршење ДДД без учешћа територијално надлежног Завода за јавно здравље; трошкови бесплатне поделе новина

 

МИНИСТАР

асс. др Златибор Лончар