Дом здравља Кула

На основу одредаба члана 23. Статута Дома здравља Кула, а у вези са одредбама члана 5-8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС”, број 106/2018), директор Дома здравља Кула доноси,

 

 

ОДЛУКУ О ПОНИШТЕЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС БРОЈ 750 ОД 13.03.2019. ГОДИНЕ

 

I

 

Поништава се ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС број 750 од 13.03.2019. године, објављен на огласној табли Националне службе за запошљавање дана 13.03.2019. године и на web страници Мнистарства здравља Републке Србије (www.zdravlje.gov.rs) дана 18.03.2019. године, којим је оглашен пријем у радни однос на одређено време, за послове:

 

  1. ДОКТОР СПЕЦИЈАЛИСТА МЕДИЦИНЕ У СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОЈ ДЕЛАТНОСТИ – СПЕЦИЈАЛИСТА ИНТЕРНИСТА – 1 извршилац у организационој јединици Интернистичко одељење,

 

  1. ДОКТОР СПЕЦИЈАЛИСТА МЕДИЦИНЕ У СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОЈ ДЕЛАТНОСТИ – СПЕЦИЈАЛИСТА ПСИХИЈАТАР – РУКОВОДИЛАЦ ПСИХИЈАТРИЈСКОГ ОДСЕКА – 1 извршилац у Организационој јединици Психијатријски одсек,

 

  1. ДОКТОР МЕДИЦИНИ ИЗАБРАНИ ЛЕКАР ЗА ОДРАСЛЕ – РУКОВОДИЛАЦ ЗДРАВСТВЕНЕ АМБУЛАНТЕ – 1 извршилац у Служби за општу здравствену заштиту одраслих кућног лечења и медицинске неге, Здравствена амбуланта Липар.

 

II

 

Одлука о поништењу јавног огласа за пријем у радни однос број 750 од 13.03.2019. године објављује се код Националне службе за запошљавање и на web страници Мнистарства здравља Републке Србије (www.zdravlje.gov.rs).

 

 

ДОМ ЗДРАВЉА КУЛА

ДИРЕКТОР

Шевин др Жарко