Дом здравља „Др Бошко Вребалов“

Дом здравља „Др Бошко Вребалов“

На основу члана 21. Статута Дома здравља »Др Бошко Вребалов« у Зрењанину, а у складу са Кадровским планом донетим од стране Министарства здравља број 112-01-607/2019-02 од 12.07.2019. године, в.д. директор Дома здравља расписује

 

О   Г   Л  А  С

за пријем у радни однос

 

  1. Медицинска сестра/техничар - 1 извршилац

            Радни однос се заснива на одређено време, до повратка на рад одсутног запосленог.

            Услови:

- завршена средња медицинска школа, образовни профил: медицинска сестра/техничар

          -   положен стручни испит

          Заинтересовани  кандидати дужни су да поднесу:

  1. пријаву са кратком биографијом
  2. оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи
  3. оверену фотокопију Уверења о положеном стручном испиту
  4. оверену фотокопију решења о упису у Именик Коморе медицинских сестара и техничара
  5. потврду о вакциналном статусу за хепатитис Б и морбиле (Уколико не постоји доказ о вакцинацији или нисте вакцинисани против вируса Морбила, неопходно је да урадите анализу присуства антитела на Морбиле IgG класе и резултат доставите са документацијом).   

          Пријаве на оглас подносе се Дому здравља „Др Бошко Вребалов“ Зрењанин, Др Емила Гаврила 25, са назнаком „за оглас“ у року од 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање, и сајту  Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на сајту Министарства здравља.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Оглас важи до 30.07.2019.године

В.д.  директора

Ђурић др Гордана