Обавештење о измени појединих делова јавног позива за пријаву пројеката за реализацију програма 1802 „Превентивна здравствена заштита“ пројекат 40:2- подршка активностима удружења грађана у области превенције и контроле хив инфекције“

Београд 31.07.2019.

Министарство здравља обавештава сва заинтересована удружења грађана да се због оправданих примедби појединих удружења, с обзиром на сезону годишњих одмора, обавеза достављања уговора са територијално надлежним Заводом за јавно здравље у склопу конкурсне документације одлаже до објављивања Решења Министарства здравља  о расподели средстава по основу јавног позива.

 

По објављивању наведеног Решења, удружењима грађана којима буде одобрено финансирање добиће одговарајући рок за закључење предметног уговора.

 

Због техничких проблема са интернет презентацијом Министарства здравља, обавештавају се сва заинтересована удружења грађана да рок за пријаву пројеката истиче 6. августа у 23:59 часова.

 

 

МИНИСТАР

др Златибор Лончар