Позив на јавну расправу - Програм за ретке болести за одбор 29.07.2019.

Министарство здравља у поступку припреме Предлога програма за ретке болести у Републици Србији за период 2020 ‒2022. године, спроводи јавну расправу о Предлогу програма за ретке болести од 5. августа 2019. године до 24. августа 2019. године.

 

Министарство здравља позива све заинтересоване грађане и стручну јавност  да узму учешће у јавној расправи и да примедбе, предлоге и сугестије, достављају електронским путем на адресу: retkebolesti@zdravlje.gov.rs или писменим путем Министарству здравља, Немањина 22 - 26, Београд, са назнаком: „За јавну расправу о Предлогу програма за ретке болести у Републици Србији за период 2020 ‒2022. године”.

 

По окончању поступка јавне расправе Министарство здравља анализираће све сугестије учесника у јавној расправи и сачинити извештај о спроведеној јавној расправи који ће објавити на својој интернет станици и на порталу е - управе.