Дом здравља Жабари

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА

 

 

Дом здравља Жабари, Улица Кнеза Милоша бб. Жабари, тел. 012250163 поништава оглас за радно место возач, на одређено време, најдуже до 2 године објављен у публикацији Послови број  841-842 од 07.08.2019. године.

 

 

ДИРЕКТОР ДЗ ЖАБАРИ

Др Ненад Димитров