Министарство здравља спроводи јавну расправу о Предлогу програма за унапређење конторле рака у Републици Србији за период 2020–2022. од 16. септембра до 7. октобра 2019.

Београд 16.9.2019.

Министарство здравља, у поступку припреме Предлога програма за унапређењe контроле рака у Републици Србији за период 2020–2022. године, спроводи јавну расправу о Предлогу програма за унапређење конторле рака од 16. септембра до 7. октобра 2019. Наведени Нацрт документа се припремљен је у сарадњи са стручњацима из ове области. Министарство здравља позива све заинтересоване грађане и стручну јавност да учествују у јавној расправи и да примедбе, предлоге и сугестије доставе електронским путем на адресу: kontrolaraka@zdravlje.gov.rs или писменим путем Министарству здравља, Немањина 22 - 26, Београд, са назнаком: „За јавну расправу о Предлогу програма за унапређење контроле рака у Републици Србији за период 2020–2022. године”.
По окончању поступка јавне расправе, Министарство здравља ће анализирати све сугестије учесника у јавној расправи и сачинити извештај о спроведеној јавној расправи, који ће објавити на својој интернет станици и на порталу е-управе.