Дом здравља Гораждевац

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ-ЛЕКАР ОПШТЕ ПРАКСЕ

 

      1.Доктор медицине – лекар опште праксе на одређено врене у трајању од 12 месеци, са пуним радним временом са и без радног искуства, за рад у Здравственом центру Пећ са седиштем у Гораждевцу,Служба опште медицине -1 извршиоца.

    Пријаву слати на Дом здравља Гораждевац б.б   39310 Гораждевац, у року од 10 дана од објаве огласа.

 

 

 

Вд директор

Др Станислава  Радовић