Општa Болницa Пирот

ИСПРАВКА ОГЛАСА бр. 03-2905/Р од 20.11.2019.г.

 

 

 

 У Огласу бр.03-2905/Р од 20.11.2019.године, врши се исправка у делу текста који се односи на рок за подношења пријаве.

Исправка огласа треба да гласи:

уместо текста ОГЛАС ВАЖИ ОД 27.09.2019. ГОД. (до 05.10.2019.године),

исправка гласи  ОГЛАС ВАЖИ ОД 20.11.2019. ГОД. (до 28.11.2019.године).

 

 

ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ПИРОТ
         др Горан Петровић