ДОМ ЗДРАВЉА „ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ“

Обавештење о поништењу дела огласа

 

 

 

1.Поништава се оглас бр. 4593/2019 објављен на сајту Министарства здравља и Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас дана 28.11.2019. године за пријем у радни однос на одређено време доктора медицине - изабраног лекара за одрасле у Служби за здравствену заштиту одраслих становника, Здравствена амбуланта Змајево због повратка запослене на своје радно место

2.Оглас важи за преостала објављена упражњена радна места.

3.Кандидатима који су конкурисали  ће бити враћена достављена документација.

 

 

ДИРЕКТОР

др Јасмина Асси

специјалиста ургентне медицине