Дом здравља „Др Бошко Вребалов“ Зрењанин

На основу члана 21 Статута Дома здравља “Др Бошко Вребалов” Зрењанин, а у складу са Кадровским планом донетим од стране Министарства здравља број 112-01-607/2019-02 од 12.07.2019.године, вд директора Дома здравља расписује

 

О Г Л А С

за пријем у радни однос

Логопед – 1 извршилац

Радни однос се заснива на одређено време, до повратка привремено одсутног запосленог

 

            Услови: - завршен Дефектолошки факултет – логопедски смер

             

            Заинтересовани кандидати дужи су да поднесу:

 

  1. пријаву са кратком биографијом

 

  1. оверену фотокопију дипломе о завршеном Дефектолошком факултету

 

  1. потврду о вакциналном статусу за хепатитис Б и морбиле (Уколико не постоји доказ о вакцинацији или нисте вакцинисани против вируса Морбила, неопходно је да урадите анализу присуства антитела на Морбиле IgG класе и резултат доставите са документацијом).

            Пријаве на оглас подносе се Дому здравља „Др Бошко Вребалов“ Зрењанин, Др Емила Гаврила 25, са назнаком „за оглас“ у року од 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање и сајту Националне службе запошљавање. Оглас ће бити објављен и на сајту Министарства здравља.

            Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

В.д. директора

Ђурић др Гордана