Дом здравља „Др Бошко Вребалов“

На основу члана 21. Статута Дома здравља “Др Бошко Вребалов” Зрењанин, а у складу са Кадровским планом донетим од стране Министарства здравља број 112-01-607/2019-02 од 12.07.2019. године, в.д. директора Дома здравља доноси

 

 

О   Г   Л  А  С

 

за пријем у радни однос

 

  1. Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге - 1 извршилац

 

            Радни однос се заснива на одређено време - до шест месеци, због повећаног обима посла.

 

            Услови:

- завршена основна школа

 

          Заинтересовани  кандидати дужни су да поднесу:

 

  1. пријаву са кратком биографијом
  2. оверену фотокопију дипломе о завршеној основној школи
  3. потврду о вакциналном статусу за хепатитис Б и морбиле (Уколико не постоји доказ о вакцинацији или нисте вакцинисани против вируса Морбила, неопходно је да урадите анализу присуства антитела на Морбиле IgG класе и резултат доставите са документацијом).

     

          Пријаве на оглас подносе се Дому здравља „Др Бошко Вребалов“ Зрењанин, Др Емила Гаврила 25, са назнаком „за оглас“ у року од 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање, и сајту Националне службе за запошљавање у Зрењанину.

 

          Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

.        

В.д.  директора

Ђурић др Гордана