О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ОДБИЈЕНИМ ПРЕДЛОЗИМА ПРОЈЕКАТА ПРИСТИГЛИХ ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА ИЗ ПРОГРАМА 1802 „ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА“ ПРОЈЕКАТ 0010-„УНАПРЕЂЕЊЕ ДОСТУПНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ РОМСКОЈ ПОПУЛАЦИЈИ“, ОД 26. ДЕЦЕМБРА 2019. ГОДИНЕ

Београд 05.02.2020.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

 

О ОДБИЈЕНИМ ПРЕДЛОЗИМА ПРОЈЕКАТА ПРИСТИГЛИХ ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА  ИЗ ПРОГРАМА 1802 „ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА“ ПРОЈЕКАТ 0010-„УНАПРЕЂЕЊЕ ДОСТУПНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ РОМСКОЈ ПОПУЛАЦИЈИ“, ОД 26. ДЕЦЕМБРА 2019. ГОДИНЕ

 

 

Министарство здравља обавештава подносиоце пројеката пристиглих по основу Јавног позива од 26. децембра 2019. године, да пријављени пројекти нису у складу са условима изнетим у Јавном позиву и да су из тих разлога одбијени.

 

У складу са напред наведеним, Министарство здравља је одбацило следеће пријаве пројеката :

 

Назив удружења

 

Назив пројекта :

Разлог одбијања :

Удружење жена „Зурали Ромњи“

Угаси мрак у глави

Предлог пројекта упућен ван рока

Удружење Рома Блаце

Научи да лепше и дуже живиш

Предлог пројекта упућен ван рока

Женски центар 21. век

Унапређење здравља младих и деце Рома повратника у Крагујевац

Предлог пројекта упућен ван рока

Мони

Превенција болести зависности младих Рома

Предлог пројекта није достављен у складу са захтевима Јавног позива

 

 

МИНИСТАР

др Златибор Лончар ср