О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ОДБИЈЕНИМ ПРЕДЛОЗИМА ПРОЈЕКАТА ПРИСТИГЛИХ ПО ЈАВНИМ ПОЗИВИМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА ИЗ ПРОГРАМА 1809 „ПРЕВЕНЦИЈА И КОНТРОЛА ВОДЕЋИХ НЕЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ“ ПРОЈЕКАТ 0003-„ПОДРШКА АКТИВНОСТИМА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У ОБЛАСТИ КАРДИОВАСКУЛАРНЕ ЗАШТИТЕ У 2020. ГОДИНИ“, ОД 26. ДЕЦЕМБРА 2019. ГОДИНЕ

Београд 05.02.2020. 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

О ОДБИЈЕНИМ ПРЕДЛОЗИМА ПРОЈЕКАТА ПРИСТИГЛИХ ПО ЈАВНИМ ПОЗИВИМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА  ИЗ ПРОГРАМА 1809 „ПРЕВЕНЦИЈА И КОНТРОЛА ВОДЕЋИХ НЕЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ“ ПРОЈЕКАТ 0003-„ПОДРШКА АКТИВНОСТИМА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У ОБЛАСТИ КАРДИОВАСКУЛАРНЕ ЗАШТИТЕ У 2020. ГОДИНИ“,

ОД 26. ДЕЦЕМБРА 2019. ГОДИНЕ

 

Министарство здравља обавештава подносиоце пројеката пристиглих по основу Јавних позива од 26. дeцeмбрa 2019. године, да пријављени пројекти нису у складу са условима изнетим у Јавном позиву и да су из тих разлога одбијени.

 

Разлози за одбијање предлога пројеката су следећи :

 

 • Захтев за набавку опреме;
 • редован рад здравствених установа који се финансира из средстава обавезног здравственог осигурања или из средстава буџета Републике Србије којима се финансира општи интерес у здравству;
 • некомплетна пријава;
 • пријава пројекта од стране удружења;
 • едукације које се могу спровести у Републици Србији;
 • едукације за које су здравственим установама већ одобравана средства ранијих година;
 • активности представљају организацију континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике;
 • непостојање законског оквира за спровођење активности пројекта;
 • недефинисаност пројекта;
 • активности су већ спроведене ранијих година;
 • буџет пројекта није усклађен са захтевима из матрице М1.

 

У складу са напред наведеним, Министарство здравља је одбацило следеће пријаве пројеката :

 

Установа :

 

Назив пројекта :

Разлог одбијања :

ЗЦ Ужицe

Трошкови ангажовања тима за едукацију из области болести срца, кардиохируршких интервенција у ОЈ ОБ Ужице ЗЦ Ужице

недефинисаност пројекта

ЗЦ Нeгoтин

Здраво срце воли најјаче

редован рад ЗУ

OБ Нoви Пaзaр

Улога коронографије као нове технологије и специфичне методе у дијагностици,  отклањању штетних последица обољења крвних судова срца

недефинисаност пројекта

OБ Сeнтa

Усавршавање лекара субспецијалиста кардиолога за унапређење дијагностичког поступка кардиоваскуларних обољења - стрес кардиографија

некомплетна пријава

OБ Сeнтa

Усавршавање лекара субспецијалиста кардиолога за унапређење дијагностичкогпоступка кардиоваскуларних обољења - ехокардиографија

некомплетна пријава

 

OБ Сeнтa

Смањење морталитета од акутног инфаркта миокарда у првих 48 часова по пријему у коронарну јединицу ОБ Сента

набавка опреме

ДЗ Бoр

Здраво срце-дуг живот

редован рад ЗУ

ДЗ Oпoвo

Набавка 4 (четири) комада 12-каналног дијагностичког ЕКГ апарата“

набавка опреме

 

.

МИНИСТАР

др Златибор Лончар ср