О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ОДБИЈЕНИМ ПРЕДЛОЗИМА ПРОЈЕКАТА ПРИСТИГЛИХ ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА ИЗ ПРОГРАМА 1802 „ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА“ ПРОЈЕКАТ 0012-„ПОДРШКА АКТИВНОСТИМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У 2020. ГОДИНИ“, ОД 26. ДЕЦЕМБРА 2019. ГОДИНЕ

Београд 05.02.2020.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

 

О ОДБИЈЕНИМ ПРЕДЛОЗИМА ПРОЈЕКАТА ПРИСТИГЛИХ ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА  ИЗ ПРОГРАМА 1802 „ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА“ ПРОЈЕКАТ 0012-„ПОДРШКА АКТИВНОСТИМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У 2020. ГОДИНИ“, ОД 26. ДЕЦЕМБРА 2019. ГОДИНЕ

 

 

Министарство здравља обавештава подносиоце пројеката пристиглих по основу Јавних позива од 26. децембра 2019. године, да пријављени пројекти нису у складу са условима изнетим у Јавном позиву и да су из тих разлога одбијени.

 

У складу са напред наведеним, Министарство здравља је одбацило следеће пријаве пројеката :

 

Назив удружења

 

Назив пројекта :

Разлог одбијања :

Шанса за родитељство

Очување репродуктивног здравља мушкараца у Шумадијском округу

Удружења грађана нису овлашћена да пружају или обезбеђују било који вид здравствене заштите

Психогенеза

Ментално здравље и рана интервенција

Мали обухват предвиђене популације, кратко трајање пројекта, нереалан буџет

Друштво за биолошку психијатрију

Разумно са бензодијазепинима

Јавним позивом није предвиђено финансирање пропагандних филмова

Општинска организација Црвеног крста Свилајнац

Млади Свилајнца у борби против зависности

Рад Црвеног крста Србије и његових општинских организација финансиран је кроз средства Буџетског фонда Црвеног крста Србије

 

 

МИНИСТАР

др Златибор Лончар ср