Дом здравља “Др Бошко Вребалов” Зрењанин

На основу члана 21. Статута Дома здравља “Др Бошко Вребалов” Зрењанин, а у складу са Закључком 51 Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава , број 112-8491/2019 од 28.августа  2019.године,  и Закључка 51, број 112-11888/2019 од 27. новембра 2019. године, в.д. директора Дома здравља расписује

 

О   Г   Л  А  С

за пријем у радни однос

 

 

            Доктор медицине –3 извршиоца

 

            Радни однос се заснива на  неодређено време

 

            Услови: - завршен Медицински факултет

                            - положен стручни испит за доктора медицине

 

            Заинтересовани  кандидати дужи су да поднесу:

 

  1. пријаву са кратком биографијом
  2. оверену  фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету

 3         оверену  фотокопију Уверења о положеном стручном испиту за докторе медицине

  1. оверену  фотокопију Решења о упису у Именик лекарске коморе Србије
  2. потврду о вакциналном статусу за хепатитис Б и морбиле (Уколико не постоји доказ о вакцинацији или нисте вакцинисани против вируса Морбила, неопходно је да урадите анализу присуства антитела на  морбиле IgG класе и резултат доставите са документацијом).антитела)

        

            Пријаве на оглас подносе се Дому здравља „Др Бошко Вребалов“ Зрењанин, Др Емила Гаврила 25, са назнаком „за оглас“ у року од 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање и сајту Националне службе за запошљавање у Зрењанину. Оглас ће бити објављен и на сајту Министарства здравља.

 

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

В.д.  директора

Ђурић др Гордана