Дом здравља „Др Бошко Вребалов“ Зрењанин

На основу члана 21. Статута Дома здравља “Др Бошко Вребалов” Зрењанин, а у складу са Закључком 51 Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава , број 112-12863/2019 од 20. децембра 2019.године,  в.д. директора Дома здравља расписује

 

 

 

О   Г   Л  А  С

 

за пријем у радни однос

 

  1. Медицинска сестра/техничар - 5 извршилаца

 

            Радни однос се заснива на неодређено време

 

            Услови:

-  завршена средња медицинска школа  општег смера

-  положен стручни испит

 

          Заинтересовани  кандидати дужни су да поднесу:

  1. пријаву са кратком биографијом
  2. оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи
  3. оверену фотокопију Уверења о положеном стручном испиту
  4. оверену фотокопију решења о упису у Именик Коморе медицинских сестара и техничара
  5. потврду о вакциналном статусу за хепатитис Б и морбиле (Уколико не постоји доказ о вакцинацији или нисте вакцинисани против вируса Морбила, неопходно је да урадите анализу присуства антитела на Морбиле IgG класе и резултат доставите са документацијом).   

               

          Пријаве на оглас подносе се Дому здравља „Др Бошко Вребалов“ Зрењанин, Др Емила Гаврила 25, са назнаком „за оглас“ у року од 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање, и сајту  Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на сајту Министарства здравља.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

В.д.  директора

Ђурић др Гордана