Институту за реуматологију Београд

Na osnovu člana 22. Statuta Instituta za reumatologiju  d o n o s i m

  

 

O D L U K U

O PONIŠTENJU

DELA JAVNOG OGLASA

   

  1. Javni oglas za prijem četiri medicinske sestre/tehničara na ostalim bolničkim odeljenjima, zbog zamene privremeno odsutnih zaposlenih, sa punim radnim vremenom, koji je objavljen na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i Instituta za reumatologiju dana 03.02.2020. godine i na internet stranici Ministarstva zdravlja dana 31.01.2020. godine, poništava se u delu koji se odnosi na prijem u radni odnos dve medicinske sestre/tehničara na ostalim bolničkim odeljenjima.

 

  1. Ovu odluku objaviti na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje, Ministarstva zdravlja i Instituta za reumatologiju.

                       

 

D I R E K T O R

Prof. dr Nemanja Damjanov