Специјалнa болницa за рехабилитацију Ивањица

               На основу члана чл. 23. став 1. тачка 1 Статута Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица, ВД директор доноси

 

ОДЛУКУ

               ПОНИШТАВА СЕ Jавни оглас бр.348 расписан дана 03.03.2020.године, за пријем у радни однос на неодређено време на радно место под називом благајник.

                

 

ВД директор

др Мирослав Попови