INSTITUT ZA REUMATOLOGIJU, BEOGRAD

Na osnovu člana 22. Statuta Instituta za reumatologiju  d o n o s i m

 

  

O D L U K U

O PONIŠTENJU  JAVNOG OGLASA

 

 

  1. Poništava se javni oglas za prijem jedne medicinske sestre/tehničara na ostalim bolničkim odeljenjima, na određeno vreme, zbog zamene privremeno odsutne zaposlene, sa punim radnim vremenom, koji je objavljen na internet stranici Instituta za reumatologiju dana 09.3.2020. godine, internet stranici Ministarstva zdravlja, dana 10.3.2020. godine i na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje, dana 11.3.2020. godine.

 

  1. Ovu odluku objaviti na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje, Ministarstva zdravlja i Instituta za reumatologiju.

 

 

D I R E K T O R

Prof. dr Nemanja Damjanov