Дом здравља „Др Бошко Вребалов“ Зрењанин

            На основу члана 21 Статута Дома здравља “Др Бошко Вребалов” Зрењанин, а у складу са Кадровским планом донетим од стране Министарства здравља број 112-01-31/2020-02 од  28.02.2020.године, вд директора Дома здравља расписује

 

 

О   Г   Л  А  С

за пријем у радни однос

 

 

              Возач кола  санитетског транспорта1 извршилац

 

               Радни однос се заснива на  одређено време -  до 6 месеци  

 

               Услови:

 

  - Средње образовање у трајању од 3 године

  -  возачка дозвола “ Б” категорије

           

 

            Заинтересовани  кандидати дужи су да поднесу:

 

  1. пријаву са кратком биографијом
  2. оверену  фотокопију дипломе о завршеној школи

 3         фотокопију возачке дозволе

  1. потврду о вакциналном статусу за хепатитис Б и морбиле (Уколико не постоји доказ о вакцинацији или нисте вакцинисани против вируса Морбила, неопходно је да урадите анализу присуства антитела на  морбиле IgG класе и резултат доставите са документацијом).

             

              Пријаве на оглас подносе се Дому здравља „Др Бошко Вребалов“ Зрењанин, Др Емила Гаврила 25, са назнаком „за оглас“ у року од 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање и сајту Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на сајту Министарства здравља.

              Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

В.д.  директора

Ђурић др Гордана