RFB Reference No. RS-AFSSHP-8830YF- IOC-20-01

Позив за достављање понуда

Други пројекат развоја здравства Србије и

Додатно финансирање за Други пројекат развоја здравства Србије

Зајам бр. 8338-YF и 8830-YF

Уговор/понуда бр: RS-AFSSHP-8830YF- IOC-20-01

 

Република Србија добила је финансијска средства од Светске банке за трошкове „Другог пројекта развоја здравства Србије“ (ДПРЗС) и „Додатног финансирања за Други пројектат развоја здравства Србије“ (ДФ-ДПРЗС) и намерава да део тих средстава искористи за плаћање канцеларијског материјала за потребе ДПРЗС и ДФ-ДПРЗС.

 

Министарство здравља Републике Србије преко своје Јединице за управљање пројектима (ЈКП) позива да се доставе понуде за набавку канцеларијског материјала по уговору број RS-AFSSHP-8830YF- IOC-20-01.

 

Најуспешнији понуђач потписаће уговор до 31. децембра 2020. године.

 

Тендер ће бити спроведен према процедурама надметања наведеним у документу: “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers”, dated July 2016, revised November 2017 и отворен је за све квалификоване понуђаче као што је дефинисано у наведеним прописима за набавку.

 

Заинтересовани понуђачи могу добити комплетну конкурсну документацију на српском језику подношењем писменог захтева на доле наведеној адреси. Документ ће бити послат електронском поштом.

 

Све понуде морају бити достављене електронским путем на мејл адресу до 15.00 часова на дан 5.6.2020.

 

Дом здравља Савски венац

Жана Цветковић, специјалиста за набавке

Други пројекат развоја здравства Србије

Пастерова 1, 11000 Београд

Република Србија

 

Тел. 1: +381 11 36 06 403

Тел. 2: +381 11 36 06 402

Факс: +381 11 36 06 400

Електронска пошта: office_pcu@zdravlje.gov.rs