Специјална болница за рехабилитацију „Русанда“

Na osnovu člana 5. Posebnog Kolektivnog ugovora za zdravstvene Ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna Pokrajina i jedinica lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 106/2018) kao i člana 5.-9. Kolektivnog ugovora kod Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisuje se  sledeći:

 

 

JAVNI OGLAS

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

 1. a) Na određeno vreme zbog zamene porodilje do njenog povratka na rad za 1 izvršioca na radnom mestu:

 

MAGISTAR FARMACIJE

 

USLOVI:

 

-         VII -1 stepen stručne spreme ili master akademske studije drugog stepena,

-         farmaceutski fakultet.

 

OPIS POSLOVA:

 • obavlјa poslove iz oblasti farmaceutske zdravstvene delatnosti, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju;
 • nabavlјa i pravilno skladišti lekove i medicinska sredstva;
 • predlaže unapređivanje farmakoterapijskih mera i postupaka u racionalnoj upotrebi lekova i određenih vrsta medicinskih sredstava;
 • -radi na racionalizaciji troškova za sprovođenje utvrđenih terapijskih protokola lečenja;
 • sprovodi aktivnosti stručnog usavršavanja u oblastima famaceutske delatnosti;
 • prati kvalitet pruženih farmaceutskih usluga i zadovolјstvo pacijenata pruženim uslugama, kao i zadovolјstvo zaposlenih u zdravstvenim ustanovama;
 • izrađuje stručno - metološka uputstva i šifarnike roba i usluga koje su predmet centralizovanih javnih nabavki, kao i pruža pomoć zdravstvenim ustanovama prilikom izrade plana za centralizovane javne nabavke;
 • upravlјa farmaceutskim otpadom.
 • prati neželјene reakcije na lekove i medicinska sredstva i doprinosi izbegavanju ili smanjivanje tih reakcija,
 • doprinosi izbegavanju interakcija i terapijskog dupliranja primene lekova,
 • sprovodi aktivnosti stručnog usavršavanja u oblastima famaceutske delatnosti,
 • obavlјa i druge poslove iz okvira svoje struke po nalogu pomoćnika direktora specijalne bolnice,
 • obavlјa i druge poslove po nalogu direktora Bolnice.

 

 

 1. b) Na određeno vreme na period od 3 meseca za 1 izvršioca na radnom mestu:

 

POMOĆNI RADNIK

 

USLOVI:

završena osnovna škola,

 

OPIS POSLOVA:

 • vrši održavanje spolјašnih površina oko objekata Bolnice,
 • vrši sve poslove oko održavanja zelenih površina i uređivanja prostora u letnjem i zimskom periodu,
 • po potrebi upravlјa odnosno rukuje radnim mašinama preduzeća,
 • vrši košenje trave kosačicama i trimerima,
 • odgovoran je za povereni alat i vrši manje složene poslove iz komunalne delatnosti,
 • radi sve poslove na prikuplјanju, iznošenju i deponovanju komunalnog smeća,
 • vadi blato iz jezera i doprema ga u bazen,
 • obezbeđuje dovolјnu količinu blata za primenu u terapijama,
 • vraća u jezero blato nakon upotrebe,
 • održava bazen za blato i cisternu za dopremanje blata u ispravnom stanju,
 • priprema namirnice za kuvanje: čisti, lјušti, secka, melјe, reže, gnječi, cedi, pasira, špikuje, tranšira, razvlači testo, blanšira i slične operacije na namirnicama,
 • pomaže kuvarima u pripremi određenih jela,
 • oblikuje pripremlјene namirnice u obroke: porcioniše gotova jela, dodaje priloge, slaže i aranžira pripremlјene namirnice na tanjire i drugo posuđe,
 • pere sudove i pribor za pripremu jela i za ručavanje,
 • razvrstava oprane sudove i pribor i slaže ih na predviđeno mesto,
 • održava higijenu kuhinje: čisti radne površine, odstranjuje pokvarenu i zagađenu hranu, iznosi smeće, čisti kuhinju na kraju radnog vremena,
 • odgovoran je za transport otpada prema propisanim uslovima na predviđenoj lokaciji,
 • prenosi dopremlјenu robu od dobavlјača koja je namenjena kuhinji i restoranu i smešta ih na predviđeno mesto,
 • obavlјa fizičke poslove u kuhinji i restoranu,
 • obavlјa i druge poslove iz delokruga svoga rada po nalogu rukovodioca poslova investicionog i tehničkog održavanja,
 • obavlјa i druge poslove po nalogu direktora Bolnice.

 

 1. c) Na određeno vreme zbog zamene porodilje do njenog povratka na rad za 1 izvršioca na radnom mestu:

 

RECEPCIONER

 

USLOVI:

 • stečeno srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine,
 • završena gimnazija, srednja ekonomska škola ili srednja tehnološka tekstilna škola.

 

 OPIS POSLOVA:

 • prima i smešta goste u objekat;
 • evidentira dolazak i odlazak gostiju;
 • popunjava prijave gostiju;
 • proverava sobe pre odlaska gostiju radi utvrđivanje eventualnih oštećenja i poziva majstore radi otklanjanja kvara;
 • obavlјa naplatu usluga.
 • na osnovu strukture popunjenosti smeštajnog kapaciteta Bolnice pruža informacije zainteresovanim licima o uslugama Bolnice i upućuje ih u cilјu lakše realizacije njihovih zahteva,
 • vodi računa da angažovanost smeštajnih kapaciteta bude u skladu sa utvrđenim rezervacijama,
 • izdaje odgovarajuće potvrde korisnicima usluga o vremenu provedenom na lečenju,
 • svakodnevno vodi brojno stanje korisnika usluga,
 • odgovoran je za prijem gotovog novca na recepciji, čuvanje gotovog novca do predaje u glavnu blagajnu,
 • odgovoran je za fakturisanje lečenja na recepciji i naplate preko fiskalne kase,
 • uredno vodi propisane statističke pokazatelјe i dostavlјa periodične izveštaje neposrednom rukovodiocu,
 • radi i druge poslove iz delokruga svog rada po nalogu saradnika u protokolu
 • obavlјa i druge poslove po nalogu direktora Bolnice.

 

Uz prijavu, u kojoj je potrebno navesti za koje poslove se prijavljuju, kandidati  podnose kratku biografiju i dokaze o ispunjenosti uslova oglasa. Dokazi o ispunjenosti uslova oglasa podnose se u originalu ili OVERENOJ FOTOKOPIJI.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje Filijala Zrenjanin.

 

Kontakt telefon pravne službe za dodatne informacije : 0233150402

Prijavu sa dokumentacijom dostaviti na adresu: Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ 23270 Melenci, ul. Banja Rusanda b.b. -  Odeljenju za opšte pravne i kadrovske  poslove.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

v.d. direktora:

mr sc. med. dr ZoricaĆulibrk