Достава пројеката који ће се финансирати из средстава буџета Републике Србије – Министарство здравља у 2021. години и наредне две године

Београд 15.07.2020.

Обавештавају се сви заинтересовани правни субјекти (здравствене установе и друге заинтересоване стране за које постоји правни основ да се финансирају из буџета) да до 7. августа 2020. године могу да поднесу захтев за финансирање програма и пројеката из буџета Републике Србије,  Раздео - Министарство здравља, за 2021, 2022. и 2023. годину, сходно дописима у прилогу, на обрасцима: матрица М1 и М2 са Спецификацијом трошкова  и Прилогом 1.

 

 

МИНИСТАР

др Златибор Лончар