Дом здравља Пожаревац

На основу члана 23 став 1 Статута Дома здравља Пожаревац  доносим

 

О Д Л У К У

ПОНИШТАВА СЕ

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Број 3963 од 26.06.2020. године

 

Поништава се у целости расписани оглас Дома здравља Пожаревац број 3963 од 26.06.2020. године, објављен 29.06.2020. године на сајту Министарства здравља, листу „Послови“ Националне службе за запошљавање бро 888 од 01.07.2020. године и број 889 од 08.07.2020. године за следеће послове:

  1. Шест (6) цитоскринера за рад у  цитолабораторији за организовани скрининг грлића материце Дома здравља Пожаревац, на неодређено време, са пуним радним временом;
  2. Два ( 2 ) лабораторијска техничара за рад у цитолабораторији за организовани скрининг грлића материце Дома здравља Пожаревац, на неодређено време, са пуним радним временом;
  3. Једне ( 1 ) стоматолошке сестре / техничара за рад у Служби за дечију и превентивну стоматологију Дома здравља Пожаревац , на неодређено време, са пуним радним временом.

Поништава се у целости расписани оглас Дома здравља Пожаревац број 3963 од 26.06.2020. године, објављен 29.06.2020. године на сајту Министарства здравља, листу „Послови“ Националне службе за запошљавање бро 888 од 01.07.2020. године и број 889 од 08.07.2020. године због правно техничке регулативе, прерасподеле и економичности, указане потребе за повећањем броја извршилаца. Исти ће бити објављен након истека рока за регулисање правно техничке регулативе и добијања сагласност за повећање броја извршилаца.

 

 

Директорка ДЗ Пожаревац

Стојковић др Снежана