Општа болница Пирот

ИСПРАВКА ОГЛАСА

 

У Огласу бр.03-2489 од  07.08.2020.године, врши се исправка на следећи начин:

 

  • у тачки 2. огласа у  делу текста – радно место:

уместо текста:  Помоћни кувар за рад у Одељењу исхране – 1 извршилац

исправка гласи:  Кувар за рад у Одељењу исхране – 1 извршилац

 

  • у делу текста - рок за подношења пријаве:

уместо текста:     оглас важи од    10.08.2020. год.  (до 18.08.2020.године),

исправка гласи:   оглас важи од    11 .08.2020. год. (до 19.08. 2020.године),

 

ДИРЕКТОР

ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ПИРОТ
др Горан Петровић