О пројекту

Светска банка одобрила је Републици Србији 26. маја 2020. зајам у износу 100 милиона
долара (еквивалентном 92 милиона евра) за спровођење пројекта „Хитан одговор
Републике Србије на COVID-19“. Пројекат је званично почео 10. децембра 2020. и
трајаће до 31. маја 2022.

 

Циљеви пројекта су: (a) одговор на претњу коју представља COVID-19 и (б) јачање
нацоналног здравственог система у циљу подизања нивоа приправности у Србији.
Пројекат укључује следеће компоненте:

 

Компонента 1: Хитан одговор на COVID-19
Поткомпонента 1.1  Детекција случајева, потврда заразе, праћење контаката,
евиденција, извештавање
Поткомпонента 1.2 Мере физичког дистанцирања и спремност за комуникацију.
Поткомпонента 1.3 Јачање здравственог система

 

Компонента 2: Управљање имплементацијом и праћење и евалуација