Специјална болница за рехабилитацију „Русанда“

Na osnovu člana 5. Posebnog Kolektivnog ugovora za zdravstvene Ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna Pokrajina i jedinica lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 106/2018) kao i člana 5.-9. Kolektivnog ugovora kod Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci, dana 05.01.2021. godine raspisuje se  sledeći:

 

 

JAVNI OGLAS

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

  1. a) Na određeno vreme zbog povećanog obima posla na period od 3 meseca za 3 izvršioca na radnom mestu:

 

PORTIR/ČUVAR

 

USLOVI        

Stručna sprema – I stepen stručne spreme - osnovno obrazovanje.
-       Potrebno radno iskustvo – bez radnog iskustva.
-       Zdravstvena sposobnost – opšta.

 

OPIS POSLOVA:
-       Nadgleda ulaz u zgradu i prostor za posetioce;
-       Nadgleda imovinu u prostoru za posetioce;
-       Nadgleda ponašanje posetilaca u prostoru za posetioce;
-       Evidentira dolaske i odlaske posetilaca;
-       Daje informacije posetiocima o razmeštaju pojedinih zaposlenih;
-       Preuzima službena obaveštenja i blagovremeno ih dostavlja nadležnim 
zaposlenima;
-       Odgovara na telefonske pozive i vrši uspostavljanje spoljašnje i 
unutrašnje telefonske veze;
-       Primenjuje mere bezbednosti i zdravlja na radu;
-       Primenjuje mere zaštite od požara;
-       Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca poslova investicionog i tehničkog održavanja i direktora Specijalne bolnice.

 

IV ODGOVORNOST:

-           za svoj rad je odgovoran je pomoćniku direktora specijalne bolnice  i rukovodiocu poslova investicionog i tehničkog održavanja,

 

Uz prijavu, u kojoj je potrebno navesti za koje poslove se prijavljuju, kandidati  podnose kratku biografiju i dokaze o ispunjenosti uslova oglasa. Dokazi o ispunjenosti uslova oglasa podnose se u originalu ili OVERENOJ FOTOKOPIJI.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje Filijala Zrenjanin.

 

Kontakt telefon pravne službe za dodatne informacije : 0233150402

Prijavu sa dokumentacijom dostaviti na adresu: Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ 23270 Melenci, ul. Banja Rusanda b.b. -  Odeljenju za opšte pravne i kadrovske  poslove.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

v.d. direktora:

mr sc. med. dr ZoricaĆulibrk