MOH/EIBPIU/021/SE/04 Clarifications No 1/ РАЗЈАШЊЕЊА НАРУЧИОЦА Бр.1

CONTRACTING AUTHORITY'S CLARIFICATIONS No 1

РАЗЈАШЊЕЊА НАРУЧИОЦА Бр.1

Contract title:  DESIGN FOR CONSTRUCTION AND RECONSTRUCTION

OF CLINICAL CENTRE KRAGUJEVAC

 

Naziv ugovora: ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ И

РЕКОНСТРУКЦИЈУ КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА КРАГУЈЕВАЦ

 

Publication reference: MOH/EIBPIU/021/SE/04

Број јавне набваке: MOH/EIBPIU/021/SE/04

 

Question/ Питање

Answer/ Одговор

1.With reference to the Tender in subject – published on EU TED system - we are kindly requesting your assistance to access the procurement documents.

We tried to get them at the address specified in EU official notice with no success (https://www.zdravlje.gov.rs/tekst/333531/javni-pozivi.php).

We will appreciate if you could send us the procurement documents in attachment to a reply-email, if possible or by addressing us to a functioning web-link.

/

1. Везано за предметни Тендер-објављен у  ТЕД систему ЕУ- молимо вас да нам помогнете да приступимо документацији за јавни позив.

Покушали смо да прегледамо документацију за јавни позив преко web адресе наведене у Службеном гласнику ЕУ али без успеха (https://www.zdravlje.gov.rs/tekst/333531/javni-pozivi.php).

Били би вам веома захвални уколико би нам послали документацију за јавни позив као  прилог у одговору на имејл уколико је то могуће или да нас упутите на web-link који је активан.

 

When opening the mentioned link https://www.zdravlje.gov.rs/tekst/333531/javni-pozivi.php please click on MOH/EIBPIU/021/SE/04 Јавни позив за подношење пријава ДЕО 1/ Invitation for Prequalification PART 1. Firstly there is placed the Serbian version of document Invitation for Prequalification PART 1- Service Contract Notice. At the end of this document in the right corner is placed Invitation for Prequalification PART 2 - Application for Service Contract in Serbian. Below is the English version of Invitation for Prequalification PART 1- Service Contract Notice. And at the end of this document in the right corner is placed Invitation for Prequalification PART 2 - Application for Service Contract in English.

/

Када отворите поменути линк https://www.zdravlje.gov.rs/tekst/333531/javni-pozivi.php молим Вас кликните на MOH/EIBPIU/021/SE/04 Јавни позив за подношење пријава ДЕО 1/ Invitation for Prequalification PART 1. Ту се прво налази српска верзија документа Јавни позив за подношење пријава ДЕО 1 - Обавештење о уговору за услуге. На кају овог документа у десном углу налази се Јавни позив за подношење пријава ДЕО 2 - Пријава за уговор о услугама на српском језику. Испод је енглеска верзија Јавног позива за подношење пријава ДЕО 1 - Обавештење о уговору за услуге. И на крају овог документа у десном углу се налази Јавни позив за подношење пријава ДЕО 2- Пријава за уговор о услугама на енглеском језику.

2. We’ve tried to find the procurement documents on https://www.zdravlje.gov.rs/tekst/333531/javni-pozivi.php website, but couldn’t find it.

Could you please share the related documents with us?

/

2. Покушали смо да погледамо документацију за јавни позив на web страници https://www.zdravlje.gov.rs/tekst/333531/javni-pozivi.php али нисмо је пронашли.

 

Можете ли молим вас да нам пошаљете предметну документацију?

When opening the mentioned link https://www.zdravlje.gov.rs/tekst/333531/javni-pozivi.php please click on MOH/EIBPIU/021/SE/04 Јавни позив за подношење пријава ДЕО 1/ Invitation for Prequalification PART 1. Firstly there is placed the Serbian version of document Invitation for Prequalification PART 1- Service Contract Notice. At the end of this document in the right corner is placed Invitation for Prequalification PART 2 - Application for Service Contract in Serbian. Below is the English version of Invitation for Prequalification PART 1- Service Contract Notice. And at the end of this document in the right corner is placed Invitation for Prequalification PART 2 - Application for Service Contract in English.

/

Када отворите поменути линк https://www.zdravlje.gov.rs/tekst/333531/javni-pozivi.php молим Вас кликните на MOH/EIBPIU/021/SE/04 Јавни позив за подношење пријава ДЕО 1/ Invitation for Prequalification PART 1.Ту се прво налази српска верзија документа Јавни позив за подношење пријава ДЕО 1 - Обавештење о уговору за услуге. На кају овог документа у десном углу налази се Јавни позив за подношење пријава ДЕО 2 - Пријава за уговор о услугама на српском језику. Испод је енглеска верзија Јавног позива за подношење пријава ДЕО 1 - Обавештење о уговору за услуге. И на крају овог документа у десном углу се налази Јавни позив за подношење пријава ДЕО 2- Пријава за уговор о услугама на енглеском језику.