MOH/EIBPIU/021/SE/04 Clarifications No 2/ РАЗЈАШЊЕЊА НАРУЧИОЦА Бр.2

CONTRACTING AUTHORITY'S CLARIFICATIONS No 2

РАЗЈАШЊЕЊА НАРУЧИОЦА Бр.2

Contract title:  DESIGN FOR CONSTRUCTION AND RECONSTRUCTION

OF CLINICAL CENTRE KRAGUJEVAC

 

Назив уговора: ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ И РЕКОНСТРУКЦИЈУ КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА КРАГУЈЕВАЦ

 

Publication reference: MOH/EIBPIU/021/SE/04

Број јавне набваке: MOH/EIBPIU/021/SE/04

 

Question/ Питање

Answer/ Одговор

1. We would be interested in participate in the tender referred above. Considering that we could not find further information on your website, could you please send us the specifications documents?

/

1.Заинтересовани смо за учешће у горе наведеном поступку јавне набавке. Пошто на вашој интернет страници нисмо могли да пронађемо додатне информације, да ли молим вас можете да нам пошаљете спецификацију?

 

1.Thank you for your email. As stated in procurement documents all clarifications will be published on the website https://www.zdravlje.gov.rs/tekst/333531/javni-pozivi.php.

/

1.Хвала вам на поруци. Као што је наведено у документацији која се односи на јавну набавку сва разјашњења ће бити објављена на интернет страници https://www.zdravlje.gov.rs/tekst/333531/javni-pozivi.php.

2. We are interested to obtain the tender documents about “Design for Construction and Reconstruction of Clinical Centre Kragujevac".We cannot locate them via web. Please inform us how to obtain them. Thanks in advance.

 

/

 

2.Заинтересовани смо да добијемо конкурсну документацију за поступак “Израда техничке документације за изградњу и реконструкцију Клиничког центра Крагујевац”. Не можемо да је пронађемо путем интернета. Молимо да нас обавестите како да је прибавимо. Унапред се захваљујемо. 

 

2.Thank you for your email. As stated in procurement documents related to tender no. MOH/EIBPIU/021/SE/04 all clarifications will be published on the website  https://www.zdravlje.gov.rs/tekst/333531/javni-pozivi.php.

 

/

 

2.Хвала вам на поруци. Као што је наведено у документацији која се односи на јавну набавку број MOH/EIBPIU/021/SE/04 сва разјашњења ће бити објављена на интернет страници https://www.zdravlje.gov.rs/tekst/333531/javni-pozivi.php.

3. Thanks for your answer, but in this web we only find the "Public calls", can you please send me the link about "Design for Construction and Reconstruction of Clinical Centre Kragujevac" we cant find the tender. thanks again.

/

3.Хвала на вашем одговору, али овој страници налазимо само "Јавне позиве", да ли молим вас можете да ми пошаљете линк за “Израду техничке документације за изградњу и реконструкцију Клиничког центра Крагујевац”, не можемо да пронађемо ту јавну набавку. Још једном хвала.

3.Related to tender Prequalification for Design for Construction and Reconstruction of Clinical Centre Kragujevac no. MOH/EIBPIU/021/SE/04 on the published website https://www.zdravlje.gov.rs/tekst/333531/javni-pozivi.php please see MOH/EIBPIU/021/SE/04 Clarifications No 1/ РАЗЈАШЊЕЊА НАРУЧИОЦА Бр.1. and MOH/EIBPIU/021/SE/04 Јавни позив за подношење пријава ДЕО 1 / Invitation for Prequalification PART 1.

/

3.У вези са поступком претквалификације јавне набавке за “Израду техничке документације за изградњу и реконструкцију Клиничког Центра Крагујевац” број MOH/EIBPIU/021/SE/04  објављене на интернет страници  https://www.zdravlje.gov.rs/tekst/333531/javni-pozivi.php молимо погледајте MOH/EIBPIU/021/SE/04 Clarifications No 1/ РАЗЈАШЊЕЊА НАРУЧИОЦА Бр.1. и MOH/EIBPIU/021/SE/04 Јавни позив за подношење пријава ДЕО 1 / Invitation for Prequalification PART 1.

4. In the part Criteria for selection and award of the Contract, under item 1) Economic and financial capacity of the candidate, it is stated that the audited financial report for the given years is accepted as evidence, with the report of an independent auditor. As we are a small legal entity and we do not have such financial reports, our question is whether the standard financial reports for the required years would be accepted? Thank you in advance for your reply!

/

4.У делу Критеријум за селекцију и доделу уговора под тачком 1) Економски и финансијски капацитет кандидата, стоји да се за доказ прихвата одитован финансијски извештај за дате године, са извештајем независног ревизора.: Наше питање је обзиром да смо мало правно лице и немамо ову врсту финансијских извештаја, да ли се прихватају стандардни финансијски извешаји за тражене године? Унапред хвала на одговру!

4. In that case, standard annual financial reports for requested years will be accepted.

/

4. У том случају ће бити прихваћени стандардни годишњи финансијски извештаји за тражене године.

5. I hope my email finds you well. In connection with the above-mentioned project, may I kindly ask you to provide us with the full tender documentation?

Many thanks in advance.

 

/

 

5.Надамо се да сте добро. Везано за горе наведени пројекат, љубазно вас молим да нам доставите комплетну конкурсну документацију.

Унапред се захваљујем.

 

 

 

 

5. Thank you for your email. Referring to your subject title "Engineering design services 2021/S 017-037862" please bear in mind that the tender number is MOH/EIBPIU/021/SE/04.

Related to tender Prequalification for Design for Construction and Reconstruction of Clinical Centre Kragujevac on the published website https://www.zdravlje.gov.rs/tekst/333531/javni-pozivi.php please see 

MOH/EIBPIU/021/SE/04 Clarifications No 1/ РАЗЈАШЊЕЊА НАРУЧИОЦА Бр.1

and 

MOH/EIBPIU/021/SE/04 Јавни позив за подношење пријава ДЕО 1 / Invitation for Prequalification PART 1.

As stated in procurement documents all clarifications will be published on the website https://www.zdravlje.gov.rs/tekst/333531/javni-pozivi.php.

/

 

5. Хвала вам на поруци. Везано за ваш назив предмета "Услуге инжењерског пројектовања 2021/S 017-037862" молимо вас да имате у виду да је број ове јавне набавке MOH/EIBPIU/021/SE/04.

У вези са поступком претквалификације јавне набавке за “Израду техничке документације за изградњу и реконструкцију Клиничког Центра Крагујевац” број MOH/EIBPIU/021/SE/04  објављене на интернет страници  https://www.zdravlje.gov.rs/tekst/333531/javni-pozivi.php молимо погледајте

MOH/EIBPIU/021/SE/04 Clarifications No 1/ РАЗЈАШЊЕЊА НАРУЧИОЦА Бр.1

и 

MOH/EIBPIU/021/SE/04 Јавни позив за подношење пријава ДЕО 1 / Invitation for Prequalification PART 1.

Као што је наведено у конкурсној документацији сва разјашњења биће објављена на интернет страници https://www.zdravlje.gov.rs/tekst/333531/javni-pozivi.php.  

6. I am having some trouble finding the link to the tender documents for: Design for Construction and Reconstruction of Clinical Centre Kragujevac Reference number: EIB-GtP/MOH/EIBPIU/021/SE/04 Can you please send me the correct link? Thank you very much.

 

/

 

6. Имам потешкоћа да пронађем линк на конкурсну  документацију за “Израду техничке документације за изградњу и реконструкцију Клиничког Центра Крагујевац”, број EIB-GtP/MOH/EIBPIU/021/SE/04

Да ли молим вас можете да ми пошаљете исправан линк? Много вам хвала.

 

 

 

 

6. Related to tender Prequalification for Design for Construction and Reconstruction of Clinical Centre Kragujevac No. MOH/EIBPIU/021/SE/04 on the published website https://www.zdravlje.gov.rs/tekst/333531/javni-pozivi.php please see 

MOH/EIBPIU/021/SE/04 Clarifications No 1/ РАЗЈАШЊЕЊА НАРУЧИОЦА Бр.1

and 

MOH/EIBPIU/021/SE/04 Јавни позив за подношење пријава ДЕО 1 / Invitation for Prequalification PART 1.

As stated in procurement documents all clarifications will be published on the website https://www.zdravlje.gov.rs/tekst/333531/javni-pozivi.php.  

/

6.У вези са поступком претквалификације јавне набавке за “Израду техничке документације за изградњу и реконструкцију Клиничког Центра Крагујевац” број MOH/EIBPIU/021/SE/04 објављенe на интернет страници  https://www.zdravlje.gov.rs/tekst/333531/javni-pozivi.php молимо погледајте

MOH/EIBPIU/021/SE/04 Clarifications No 1/ РАЗЈАШЊЕЊА НАРУЧИОЦА Бр.1

и 

MOH/EIBPIU/021/SE/04 Јавни позив за подношење пријава ДЕО 1 / Invitation for Prequalification PART 1.

Као што је наведено у конкурсној документацији сва разјашњења биће објављена на интернет страници https://www.zdravlje.gov.rs/tekst/333531/javni-pozivi.php.

 

7. Thank you for your kind response, I am sorry to write you again about this. In the link you have sent me, we cannot find the tender we are looking for: Prequalification for Design for Construction and Reconstruction of Clinical Centre Kragujevac no. MOH/EIBPIU/021/SE/04". In this website only appears the general web and in the search engine we cannot find MOH / EIBPIU / 021 / SE / 04 Clarifications No 1 / РАЗЈАШЊЕЊА НАРУЧИОЦА Бр.1

How can we obtain de files of this tender? Thanks in advance and sorry for the inconveniences.

/

 

7.Хвала вам на љубазном одговору и извињавам се што вам поново пишем о овоме. На линку који сте ми послали не можемо да пронађемо јавну набавку коју тражимо: “Претквалификација за израду техничке документације за изградњу и реконструкцију Клиничког центра Крагујевац бр. MOH/EIBPIU/021/SE/04". На овој интернет страници се појављује само општа мрежа, а у претраживачу не можемо да пронађемо MOH / EIBPIU / 021 / SE / 04 Clarifications No 1 / РАЗЈАШЊЕЊА НАРУЧИОЦА Бр.1

Како можемо добити датотеке у вези са овом јавном набавком? Хвала унапред и извињавам се на непријатностима.

7. You could not find the tender Prequalification for Design for Construction and Reconstruction of Clinical Centre Kragujevac no. MOH/EIBPIU/021/SE/04, since you selected English language.

Please stay on the published website https://www.zdravlje.gov.rs/tekst/333531/javni-pozivi.php, do not select English language up in the right corner, and just please click on 

MOH/EIBPIU/021/SE/04 Clarifications No 1/ РАЗЈАШЊЕЊА НАРУЧИОЦА Бр.1.

and 

MOH/EIBPIU/021/SE/04 Јавни позив за подношење пријава ДЕО 1 / Invitation for Prequalification PART 1.  

/

 

7. Нисте могли да пронађете поступак  претквалификације за јавну набавку за израду техничке документације за изградњу и реконструкцију Клиничког центра Крагујевац бр. MOH/EIBPIU/021/SE/04 јер сте одабрали енглески језик.

Молимо останите на објављеној страници https://www.zdravlje.gov.rs/tekst/333531/javni-pozivi.php, немојте да бирате енглески језик у горњем десном углу и само кликните на  

MOH/EIBPIU/021/SE/04 Clarifications No 1/ РАЗЈАШЊЕЊА НАРУЧИОЦА Бр.1.

и  

MOH/EIBPIU/021/SE/04 Јавни позив за подношење пријава ДЕО 1 / Invitation for Prequalification PART 1.  

8. Thank you for your answer. That link does not take me to the tender but takes me only here: https://www.zdravlje.gov.rs/. I don't know if this is a problem on my end or yours.

 

/

 

8.Хвала вам на одговору. Линк ме не води на јавну набавку, него ме пребацује на страницу:

https://www.zdravlje.gov.rs/. Не знам да ли је то проблем с моје или са ваше стране.

 

 

8.In order to reach tender documents please make sure that the whole link https://www.zdravlje.gov.rs/tekst/333531/javni-pozivi.php is stated, and not just part of it https://www.zdravlje.gov as you presented.  On the published website https://www.zdravlje.gov.rs/tekst/333531/javni-pozivi.php do not select English language up in the right corner, just click on 

MOH/EIBPIU/021/SE/04 Clarifications No 1/ РАЗЈАШЊЕЊА НАРУЧИОЦА Бр.1.

and 

MOH/EIBPIU/021/SE/04 Јавни позив за подношење пријава ДЕО 1 / Invitation for Prequalification PART 1.  

/

8.Да бисте приступили конкурсној документацији, користите цео линк https://www.zdravlje.gov.rs/tekst/333531/javni-pozivi.php , а не само његов део https://www.zdravlje.gov као што сте навели. На објављеној страници https://www.zdravlje.gov.rs/tekst/333531/javni-pozivi.php немојте бирати енглески језик у горњем десном углу, само кликните на  

MOH/EIBPIU/021/SE/04 Clarifications No 1/ РАЗЈАШЊЕЊА НАРУЧИОЦА Бр.1.

и  

MOH/EIBPIU/021/SE/04 Јавни позив за подношење пријава ДЕО 1 / Invitation for Prequalification PART 1. 

9. Our team will be most honoured to assist the Ministry of Health in the achievement of the project expected outputs. Thus, we shall kindly ask you if you could send us the English version of the pre-qualification forms and Terms of Reference, if available.

We would kindly ask you to clarify the technical and financial selection criteria. Also, please confirm that translation of the prequalification documents into Serbian is not mandatory.

 

/

 

9.Наш тим ће бити почаствован да помогне Министарству здравља у постизању очекиваних резултата пројекта. Стога ћемо вас љубазно питали да ли бисте нам могли послати енглеску верзију образаца за претквалификацију и описа посла задатка, ако су доступни.

Молимо вас да појасните техничке и финансијске критеријуме избора. Такође, молимо вас да потврдите да превод докумената за претквалификацију на српски језик није обавезан.

 

9. Regarding tender documents for Prequalification for Design for Construction and Reconstruction of Clinical Centre Kragujevac tender No. MOH/EIBPIU/021/SE/04 on the published website https://www.zdravlje.gov.rs/tekst/333531/javni-pozivi.php please see 

MOH/EIBPIU/021/SE/04 Clarifications No 1/ РАЗЈАШЊЕЊА НАРУЧИОЦА Бр.1

and 

MOH/EIBPIU/021/SE/04 Јавни позив за подношење пријава ДЕО 1 / Invitation for Prequalification PART 1.

As stated in procurement documents all clarifications will be published on the website https://www.zdravlje.gov.rs/tekst/333531/javni-pozivi.php.  

Terms of Reference is not part of tender documentation for Prequalification for Design Services, Clinical Centre Kragujevac No. MOH/EIBPIU/021/SE/04. It is part of tender dossier that will be sent to only to short –listed candidates in order to prepare a detailed tender for this contract.

All selection criteria among which are economic and financial capacity of candidate, professional capacity and technical capacity of candidate are specified under point 21. Selection Criteria of Invitation for Prequalification PART 1.

Regarding language of the procedure please see points 25. How applications may be submitted and 27. Operational language of Invitation for Prequalification PART 1.

/

9.У вези са конкурсном документацијом за поступак претквалификације јавне набавке за “Израду техничке документације за изградњу и реконструкцију Клиничког Центра Крагујевац” број MOH/EIBPIU/021/SE/04 објављенe на интернет страници  https://www.zdravlje.gov.rs/tekst/333531/javni-pozivi.php молимо погледајте

MOH/EIBPIU/021/SE/04 Clarifications No 1/ РАЗЈАШЊЕЊА НАРУЧИОЦА Бр.1

и 

MOH/EIBPIU/021/SE/04 Јавни позив за подношење пријава ДЕО 1 / Invitation for Prequalification PART 1.

Као што је наведено у конкурсној документацији сва разјашњења биће објављена на интернет страници https://www.zdravlje.gov.rs/tekst/333531/javni-pozivi.php.

Опис посла није део конкурсне документације за поступак претквалификације јавне набавке за “Израду техничке документације за изградњу и реконструкцију Клиничког Центра Крагујевац” број MOH/EIBPIU/021/SE/04 . Део је конкурсне документације која ће бити послата само кандидатима који уђу у ужи избор како би припремили детаљну понуду за овај уговор.

Сви критеријуми за селекцију међу којима су економски и финансијски капацитет кандидата, кадровски капацитет и технички капацитет кандидата наведени су у Јавни позив за подношење пријава ДЕО 1. под тачком 21. Критеријуми за селекцију.

У вези са језиком поступка погледајте Јавни позив за подношење пријава ДЕО 1. тачке  25. Начин на који пријаве могу бити поднете и 27. Оперативни језик.