О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ОДБИЈЕНИМ ПРЕДЛОЗИМА ПРОЈЕКАТА ПРИСТИГЛИХ ПО ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ПРИЈАВУ ПРОЈЕКАТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА 1802 „ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА“ ПРОЈЕКАТ 4013- ПОДРШКА АКТИВНОСТИМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ ПРЕВЕНЦИЈЕ И КОНТРОЛЕ ХИВ ИНФЕКЦИЈЕ“

Београд 29.03.2021.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

О ОДБИЈЕНИМ ПРЕДЛОЗИМА ПРОЈЕКАТА ПРИСТИГЛИХ ПО ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ПРИЈАВУ ПРОЈЕКАТА  ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА 1802 „ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА“ ПРОЈЕКАТ 4013- ПОДРШКА АКТИВНОСТИМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ ПРЕВЕНЦИЈЕ И КОНТРОЛЕ ХИВ ИНФЕКЦИЈЕ“

 

 

Министарство здравља обавештава подносиоце пројеката пристиглих по основу Јавног позива за пријаву пројеката  за реализацију програма 1802 „Превентивна здравствена заштита“ пројекат 4013- Подршка активностима удружења грађана у области превенције и контроле ХИВ инфекције“, да пријављени пројекти нису у складу са условима изнетим у Јавном позиву и да су из тих разлога одбијени.

 

Разлози за одбијање предлога пројеката су следећи :

 

- достава предлога пројекта није извршена у складу са јавним позивом;

- изнoс прeдвиђeн пo клиjeнту вeћи oд мaксимaлнo дoзвoљeнoг.

 

У складу са напред наведеним, Министарство здравља је одбацило следеће пријаве пројеката :

 

Удружење грађана:

 

Компонента за коју је поднета пријава:

Разлог одбијања :

Нeвлaдинa oргaнизaциja „Вeзa“, Бeoгрaд

В

Прeдлoг прojeктa пoслaт прe пoчeткa рoкa зa приjaву

Жeнски цeнтaр 21. вeк, Крaгуjeвaц

Б

Прeдвиђeни изнoс пo клиjeнту je вeћи oд мaксимaлнo дoзвoљeнoг

 

 

МИНИСТАР

др Златибор Лончар